Amaçlar

İnternetle ilgili tüm kesimlere, İnterneti  tanıtmak, büyütmek,kullanmak, yaygınlaştırmak,  önünü açma  ve  İnternetle  ilgili   yeni  projeler  geliştirmek  konularında  katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Bu kapsamda kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler  ve bireylerden  bu etkinliklere  katkıda bulunmaya  cağırıyoruz. Özellikle, geniş kitlelere İnternet  erişim  olanağı  veren  şu  tür  etkinliklere
öncelik veriyoruz:

  1. Bir devlet okulunu kurumsal kimliği ile İnternete bağlanması
  2. Bir halk kütüphanesinin İnternete bağlanması
  3. Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması
  4. Organize sanayi bölgelerinde Internet evlerinin açılması
Etkinliklerin  planlanmasında  ve  hayata  geçirilmesinde,  ISS ,  medya  ve  özel   sektörün  katkısını
artırmak amacıyla 17 Şubat 2000 Perşembe günü İnternet Teknoloji Derneği 'nin Mecidiyeköy'deki merkezinde (Kervangeçmez sok. 4/13, kat3) saat 14.00 de bir toplantı yapıldı.