• Açılış Etkinlikleri

  Yeri: Milli Kütüphane Salonları, Ankara
  • 13.00 Aılış Konuşmaları
  • 14.00 Panel
   Başlık: Turkiye'yi Internete Taşımak: Niçin ve Nasıl?
   Politikalar ve Eylem Planları


   Panelistler: Siyasal Parti Temsilcileri
   Mustafa Taşar, ANAP
   İlyas YılmazYıldiz, DYP
   Tarhan Erdem, CHP

   Sancar Sayin, TBMM Bilgi Teknolojileri Grubu
   İş Dünyası Temsilcileri
   TUSIAD Temsilcisi
   TUGIAD Temsilcisi
   Orhan Göksal - TESID Ahmet Yürekli, TESSID
   BMD Temsilcisi
  • 17.00 Kokteyl


 • 12 Nisan 14.30, Isparta, SDU, SDU öğrencileri ile Söyleşi