4. İNTERNET HAFTASI (9-23 NİSAN)

İnternet'le Tanışın, İnternet Yaşamdır

İnternet Üst Kurulu, internetin Türkiye'ye gelişinin 8. yıl dönümünde Türkiye İnterneti'ni büyütmek, yeni projeler başlatmak, interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yerleştirmek, ve Türkiye İnterneti'ne ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 9-23 Nisan'ı "İnternet Haftası" olarak ilan etmiştir.

Bu amaçlara inanan, tüm internet gönüllülerini, "İnternet Haftası" boyunca tüm ülkede çeşitli etkinlikler yapmaya çağırıyoruz. Bu web, etkinlikler için bir merkez olmaya çalışacaktır.
.................

DÜNDEN BUGÜNE İNTERNET HAFTASI

1. İnternet Haftası

12-27 Nisan 1998  (Web Sitesine Bakın)

İlk internet haftası. İnternetin Türkiye'ye gelişinin 5. yıl dönümü olan 12 Nisan 1998'de interneti geniş kitlelere tanıtacak, yayacak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirecek ve Türkiye İnterneti'ne ivme verecek etkinlikler düzenlendi.

2. İnternet Haftası

10-23 Mayıs 1999  (Web Sitesine Bakın)

İnternetin Türkiye'ye gelişinin 6. yıl dönümünde, interneti günlük hayatta daha etkin ve kullanılır hale getirebilmek için üretilen çözümleri paylaşma amacyıla 10-23 mayıs 1999 tarihleri arası internet haftası olarak ilan edilmiş ve özel ve tüzel kişilerin katkılarıyla çeşitli etkinliklerde bulunulmuştur.

3. İnternet Haftası

10-23 Nisan 2000  (Web Sitesine Bakın)

Yeni binyılda Türkiye'de internet kullanımının dünya standartlarına yükseltilmesi ve dünya ile entegrasyonun daha da arttırılması amacıyla 10-23 nisan 2000 tarihleri arası internet haftası olarak ilan edilmiş ve birçok kamu kurumları ve özel kuruluşların katılımı ile çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur.

....................................................................

TÜRK TELEKOM'LA SON PERDE

İnternet kullanımı ücretlerine akıl dışı zamlar

TÜRK TELEKOM'U PROTESTO EDİYORUZ!


© 2001, İNTERNET HAFTASI

İLETİŞİM İÇİN: E-Posta: bilgi@internethaftasi.org.tr  Koordinasyon Haber Listesi: inet-hafta@akgul.bilkent.edu.tr

TASARIM: Kiremit (www.kiremit.gen.tr)