Internet Haftası, İnternet Şenliği Başlıyor.


5 Nisan 2001

Bakanlığımızın, Türkiye İnternetinin arzulanan düzeyde hızlı, düzgün gelişmesi için, ilgili tarafları bir araya getirip diyalog ortamı oluşturmak, sorunlarına çözüm aramak, gerekli planlama, uygulama aşamalarında danışmanlık yapmak, ve Türkiye'nin ortak akıl oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yaklaşık eşit ağırlığıyla oluşturduğu İnternet üst Kurulu 9-23 Nisan'i İnternet haftası olarak ilan etmiştir.

Şayet yollar bir ülkenin kan dolaşimı görevini üstlenirse, telekomünikasyon ve İnternet ağı ise, sinir sistemi görevini görür. Bu nedenle İnternet ve onun temsil ettiği teknolojiler, ülkeler için stratejik önemdedirler. Bilgi teknolojileri ve İnternet, yaşamımızın tüm boyutlarını devrimsel bir şekilde değiştirmeye başladı. Bu teknolojilerde geri kalmak, ciddi sonuçları, geri dönülmesi imkansız olabilecek sonuçları ortaya çıkartabilecektir. Bilindiği gibi Avrupa Birliği e-avrupa girisiminde, Internet ve Bilgi Teknolojilerindeki değisimi sanayi devrimdenden daha önemli bir gelişme olarak ilan etmistir. e-avrupa girişiminde, Avrupa Birliği bakanlar konseyi, ABD'nin gerisinde kalmak endişesiyle, radikal kararlar alıp, takvime bağlı hedefler koydu: okulları 2001'de İnternet taşımak, tüm kamuyu 2003'te ağ üzirnden hizmet verir hale getirmek, e-ticaret yasalarını hızla çıkartmak gibi.

Bu yıl 4. yaptığımız İnternet haftası, bu sene 8 yaşını bitiren Türkiye İnternetinin doğum günü olan 12 nisanı kapsayacak şekilde kutlanıyor ve hep bu dönemde kutlanacak. Ve 12 nisanda ağırlığı olan, toplumun dikkatini çeken bir doğum günü partisi yapmak istiyoruz. O gün yapılacak etkinliklerde, Türk toplumuna, İnternet konusunda siyasal ve toplumsal liderlerden önemli mesajlar verilmesini, bir vizyon çizilmesini ve somut hedefler gösterilmesini bekliyoruz. Bu yılki doğum günü partisi 12 nisan'da saat 14.00 de TUBITAK Feza Gürsey salonunda başlıyacak, bir Panel ve kokteyl ile devam edecektir. Açılış konuşmalarında ve panel'de, TUBITAK, TUSIAD, TK, TT, Rekabet Kurumu, TISSAD, TBD ve TBV temsil edilecektir ve parlamenterlerimizde beklenmektedir.

İnternet üst Kurulu, bu 2 haftada Türkiyenin gündeminin İnternet olmasını, tüm ülkenin İnterneti çeşitli boyutlarıyla tanışmasını, tartışmasını, yaşamasını arzulamaktadır. İnternet üst Kurulu bu konuda meşaleyi tutuşturmak istemekte, ve ISS'leri, sivil toplum örgütlerini, özel sektörü, basını, siyasal kadroları, kamu ve okulları, kısaca ülkenin sahiplerini, birer ortak olarak elele vererek, ortak akıl üreterek bunu hayata geçirmeye çalışmasını beklemektedir.

Hafta özel sektör, ve sivil toplum örgütlerinin "her şeyın devletden beklenmemesi" felsefesine uygun olarak, ülkenin geleceğine yatırım olan İnternetin yaygınlaşması, geniş kitlelere sunulması, pilot projelerle toplumsal yarar sağladığının gösterilmesi için iyi bir fırsat olarak görülmelidir.

Türkiye İnternete yatırım yapmak zorundadır. Çünkü, İnternete yatırım ülkeni parlak geleceğine yatırımdır. İnternetin getirdiği teknolojilere ayak uydurmak, bir tercih meselesi değil, bir zorunluluktur. İnternet haftasında, ülkenin İnternet politikalarının oluşması için uygun bir tartışma, düşünme, ortak akıl üretme süreci olarak düşünmeliyiz.

Türkiye bu günlerde AB için Ulusal Program oluşturmak ve bir eylem planı yapmakla meşgul. İnternet içinde benzeri partiler üstü politikaların, gerekli katılımcı mekanizmaların ve esnek, takvime bağlı, eylem planın oluşturulması gerek\-tiğinin altını çizmek isteriz. Avrupa Birligi ve Internet, bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. İnternet ve temsil ettiği teknolojilerde geri kalan bir Türkiye'nin AB'nin istediği gelişmişlik ve demokrasi seviyesini yakalama şansı yoktur. Öte yandan İnternetde gelişmiş bir toplum doğal olarak AB' ye gelişme ve fikir düzeyinde yaklaşacaktır. AB'nin, yeni katılacak ülkeler için, e-avrupa benzeri bir girişimi var. Henüz çizim masasında olan bu proje e-avrupa+ adına almaktadır.

Ülkemizin ucuz emeğe dayalı rekabet üstünlüğü büyük ölçüde bitmiştir. Ülkede bir taraftan ucuz iş gücü ithali, öte yandan sermaye ihracatı söz konusudur. Bizim, nitelikli iş güçü, bilim, teknoloji ve ar-geye dayalı katma değeri yüksek sanayilere yönelmemiz gerekmektedir. Bunun da koşullarından biri İnternet ve bilişim teknolojilerinde iyi bir kullanıcı olmak, ve onun ötesinde üretici olmaktır.

İnternet Haftası etkinlikleri giderek tüm ülkeye yayılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, GaziAntep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri, Tokat, Manisa, Eskisehir, Zonguldak, Sakarya, İsparta, Samsun'da etkinlikler yapılıyor KOSGEB, Sanayi Odaları, Üniversiteler, ISP'ler, İnternet Firmaları, STK'lar isbirliği içindeler.

İnternet haftasında toplumun tüm kesimlerini İnternetle tanıştırmaya yönelik etkinlikler var. İnternet için gerekli insan gücünü yetiştirmeye yönelik seminerlerimiz var.

Gelin İnternet haftasını el birliği ile kutlayalım. Ögretmenleri, ögrencileri, ev kadınlarını, özürlüleri, İnternetle daha fazla haşır neşir yapalım. İnterneti kullanarak işimiz daha iyi yapalım.

Biz İnterneti geniş kitlelere tanıştırmaya çalışıyoruz. Biz Türk topluma diyoruz ki: Internetle tanışın, çünkü İnternet yaşamdırS. Internet Haftasının Tarihçesı Nedir?

İnternet üst Kurulu ilk toplantısını Ocak 98'de yaptı, ve İlk toplantıda Ümit Atalay, bir "Internet Günü" önerdi. Amaç toplumda ilgiyi toplıyan, etkinliklere vesile olan bir gün idi. Daha sonra ABD'deki "netday" gibi etkinlikler yapmak amacıyla "Internet haftasına" döndürdük, ama 4 yıldır, "İnternet Haftası" 2 hafta olarak kutluyoruz. Hafta, Türkiye'de İnternet'in Türkiye gelişinin yıldönümü olan 12 Nisan'ı kapsayacak şekilde yapılıyor. 1999'da seçimler nedeniyle bir ay erteledik. Esas olarak 12 nisan'i içeren 2 bir sürede kutluyoruz. Bu sene 10-23 Nisan'da tüm Türkiye'de kutlayacağız.

S. Başka ülkede benzeri etkinlikler yapılıyor mu ?

Evet, İlginç bir şekilde dünya ile aynı zamanda ve bağımsız olarak başladık. 1998 de Fransada 1 günlük bir etkinlik oldu, "İnternet Festivali" adıyla pek çok etkinlik yapıldı. 1999, 2000 ve 2001 de mart içinde hemen hemen tüm dünyada 3 günlük bir etkinlik yapıldı. www.intenet-fiesta.org ilgili web adresi.

Etkinlikleri 30 dünya dilinde yaşandı. yapılan etkinler çok geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Çeşitli boyutlarda eğitim, İnternetin eğlence amaçlı kullanımı, kültürel kullanımı, bulmacalar, yarışmalar, sanatçılarla buluşmalar, elektronik ticaret demoları, canlı Linux kurulumları, özürlüler için İnternet, sanal toplantılar, forumlar, paneller, tartışmalar yapılan etkinlilerin bazılarıydı. Öğrencilerin ana-babalarına, öğretmelerine ve ebe/dedelerine İnterneti göstermesi, vatandaşların devlet memurlarına İnterneti göstermeleri, uzak mesafelerdeki vatandaşların ınternet üzerinden ortak kültürel, siyasal etkileşime girmesi gibi etkinlikleri de sayabiliriz.

S. Peki Türkiyede ne yapılmaya çalışılıyor?

İnternet Haftası toplumda İnternet bilincini yaratmak, İnterneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

İnternet Üst Kurulu olarak, bu meşaleyi ateşlemek, bu tür çabaları hafifçe koordine etmek, toplumdaki bu konudaki potansiyeli açığa çıkartarak, hayata geçmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz işin tek sahibi değiliz; gerçek sahiplerine vesile olmak, fırsat yaratmak istiyoruz.

Bilindiği gibi İnternet Üst Kurulu kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık esıt sayıda üyeden oluşan, yaptırımcı güçü olmıyan, bir diyalog, koordinasyon ve ortak akıl oluşturma {\bf platformu}dur.

Bu kapsamda kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, sadece Ankara ile, ya da büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünda katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

S. Peki bizler ne yapabiliriz?

Basından İnterneti, olanakları, sorunları, projeleri anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; İnternet sayfaları, İnternet ilaveleri; İnternetin çeşitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıkları yararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden gene tanıtıcı programlar; ve `prime time' da İnterneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISS'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz.

Her kurumun kendi webine yeni bir şeyler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri ilk anda akla gelen konular. Kültürel mirasa yönelik katkılarda yararlı olur.

İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `Internete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe', İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çeşitli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi, örneğin eğitim, hukuk, tıp, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında.

İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, {\bf Ne yapılmalı} sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir.

KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Ulusal Eylem planı yapılması ve uygulanmaya başlanması gibi Ulusal Politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye Gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz. S. Katılımı artırmak, koordinasyon ve planlama için neler yapıyorsunuz?

İnternet üzerinden web ve liste yoluyla yoğun bir tanıtım yaptık. Sektör basını yer yer haber yaptı. Önce önde gelen 150 firmaya sonra da 400 kadar firmaya, medyaya ve universitelere fax gönderek çağrımızı ilettik.

Etkinliklerinin geniş bir katılımla ve ortak akılla oluşması için = caba harcadık. Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekledik. Bu kapsamda, haftaya sponsorluk yapacak kurumları aradık. Planlama ve neler yapılması konusunda Istanbul'da Şubat ortasında, Mecidiyeköy'de \.Internet Teknolojileri Derneği \\ (inetd.org.tr) merkezinde bir toplantı yapıldı. Daha sonra bu temsları yüzyüze, telefon, fax ve e-postayla devam ettirdik. 10 firmadan sponsor olarak icin maddi destek aldık. Bazi firmalarda gönderdiğimiz fax'ın bürökrası içinde kaybolduğunu farkettik.

S. Tercih ettiğiniz etkinlikler varmı? Niye?

Biz ağırlıklı olarak şu konuların altını çizmek istiyoruz:

1. Kendi Okulunu İnternete Bağla ! Özellikle devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi webi ve e-posta sunucusunun olması, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasına çok önemsiyoruz. İnternet bağlantısının devamlı olması tercih edilir, ama yukarıdaki amaçları sağlayan diğer çözümler de kabulümüzdür.

Amacımız sivil iniyisatifi, velilerin, mezunların gizil gücünü harekete geçirmek ve bunda yeteri kadar başarılı değiliz. Çok az sayıda okulumuz İnternet bu anlamda bağlı. Çok az öğretmeni İnternetle tanıştirabildik.

Üzülerek belirtmek gerekirki okulları İnternete taşımakta ve bu okullarda İnterneti kullanmada pek başarılı değiliz. Altı çızilmesi gereken bir konu da Türkiye'de alternatif modellerin hiç aranmayışı. Dünyada 286 işlemci, 640K RAM ve 10M disk üzerinde çalışan gözatıçı, kelime işlemci, tablolama, basit veritabanı, grafik programı hatta derleyici var. Okullardaki yerel ağın çalıştırılmasında kullanılacak açık kaynak kodlu yazılımlar var. Bunların denenmesi, uyarlanması gerekir.

2. Bir halk kütüphanesini İnternete bağlama . Bu gün kütüphane ve İnternet enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler. Zenginlerle fakirler arasında enformasyona erişimde oluşan farklılıklar, "sayısal bölünme", olgusu gelişmis ülkerde bile üzerinde düşunülmesi gereken ciddi bir probleme dönüşmek üzere. Bu kapsamda halk kütüphaneleri çok önemli. Ilk İnternet haftasında TBD'nin işbirliği ile Polatlı halk kütüphanesini İnternete bağlamıştık. Polatlı Halk kütühanesine TBD desteği halen sürüyor. Benzerlerini yapabilmeliyiz.

3. Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, İnterneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir. Gene "sayısal fark" (digital divide) konusunda belediyelere önemli bir görev düşmektedir. Bu konuda en önemli uygulamalardan biri Italya'da Bologna belediye tarafından gerçekleştirildi. Belediye vatandaşların İnternete erişimini teşvik etmek için maaliyetlerin bir miktarını karşıladı. Elektronik devletin bir parçası da yerel yönetimler olmak zorunda.

4. Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması . Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu bir merkezde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır. Burada bizim aklımızda olan, sadece İnternet cafe benzeri bir ortamdan çok öte, bir yandan intenet kültürünü yaymak, öte yandan orada oluşacak İnternet sunucuları üzerinden E-ticaret daha genelinde E-iş modelleri geliştirmektir. Sanal bir organize sanayi oluşturmak, bunu tedarik zincirleri ile ilişkilendirmek çok anlamlı bir hedef olur diye düşünüyoruz.

5. Kültürel Mirası İnternete Taşıma Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı İnternete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekliyelim.

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye İnternetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, İnternetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye İnternetinin parçası olan herkezten destek bekliyoruz.

S. Niye bu sloganı seçtiniz?

Bir kaç yıldır, Gelin İnterneti Büyütelim ! sloganının türevlerini kullanılıyorduk. Bu sene geniş kitlelere İnternetin anlamını yansıtan bir slogan üzerinde düşündük ve İnternetle bağlantının sürekliliğini, yaşamın tüm boyutlarının İntenetle değişmekte olduğunu mesajını vereceğini düşündüğümüz, {\bf İnternet'le tanışin... İnternet yaşamdır} ifadesi seçtik.

Gelin hep birlikte Türkiye'yi İnternete taşiyalım ...

İnternet Yaşamdır.

İnternet Üst Kurulu Adına Doç. Dr. Mustafa Akgül Bilkent Üniversitesi


İnternet üst Kurulu Yeniden Yapılıyor !

İnternet üst Kurulu yeniden yapılanmaktadır. Bu günlede bakan onayında geçmekte olan bu yapılanmanın önemli noktaları:
  1. Üst ibaresi kalkmaktadır. Kurul, bakanlığa danışman kapasitesindedir. RTÜK vari bir yetkisi yoktur. Biz, İnternetin önünü açmak istiyoruz, engel koymak değil, engelleri kaldırmak istiyoruz. Üst sözcüğü yanıltıcı olmaktadır. Gönlümüzde Türkiye İnternet Kurumunun nüvesi olmak yatmaktadır.
  2. Bir diyalog ortamı olarak eksik olan idarenin temsilcileri eklenmektedir: Içişleri, Maliye, Adalete bakanlıkları, Telekomünikasyon , Rekabet kurumları ve Hazine Müsteşarlığı, örneğin Internet cafe, KDV gibi düzenlemelerde birinci elden teması, ve sorunları kaynağında çözme ve diyalog arayışını temsil etmektedir
  3. Özel sektör daha iyi temsil edilsin diye, TUSIAD, telekom sektörü temsilcileri, içerik sağlayıçı, Bankalar Birligi temsilcileri dahil edilmiştir.
  4. Sivil Toplumu temsil etsin ve uzmanlığı getirsin diye Basın temsilcisi, Barolar Birliği, sendika temsilcisi,
  5. Kurumsal ve bireysel kullanıcıyi temsil için tüketiciyi koruma, bireysel kullanıcı gibi temsilciler alınmaktadır

http://kurul.ubak.gov.tr/


DNS Çalışma Grubu

Internet Üst Kurulu, Türkiye DNSini incelemek, planlamak, kuralları, işleyici incelemek, iyileştirmek ve hakem mekanizmalari kurulmasını sağlamak gibi amaçlarla bir DNS çalışma grubu oluşturmuştür. Kasımda ilk toplantışını yapan çalışma Grubu 10'n üzerinde toplantı yapmış, çeşitli kararlar almıştır. kararlari webte bulabilirsiniz. Bazılari:

http://kurul.ubak.gov.tr/dns/

İnternet Vakfı

Tek amacı Türkiye İnternetini geliştirmek olan vakıf, kurucu üye toplama aşamasındadır. Özel sektör, Kamu, Sivil Toplum Örgütleri ve bireylere davet mektupları gitmektedir. Ülkemizdeki kriz nedeniyle vakfın kuruluş çalışları yavaş gitmektedir

http://internetvakfi.org.tr/

İnternet Haftası : Bir Şenlik, Bilinçlendirme, Toplumu Harekete Geçirme Denemesi