BİLİŞİM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ PLATFORMU ORTAK DEKLERASYONU
22 Nisan 2001

Internet ve bilişim teknolojileri, sanayi devriminde olduğundan daha önemli
bir gelişmeyi temsil etmektedir ve yaşamın tüm boyutlarını; çalışma, üretim,
ticaret, iş yapma, eğlence, öğrenme, yönetim biçimlerini köklü olarak değiştirmektedir.

Bu değişim, ekonominin yapısını, ülkenin rekabet gücünü, insan gücü
gereksinimi profilini, mesleklerin yapısını değiştirmeye başlamıştır. Birey
üretici ve tüketici olarak öne çıkmaya, kol emeğinin yerini üretilen katma
değer ve önem açısından beyinsel emek almaya başlamıştır. Bilgi, bilim,
teknoloji, Ar-Ge, entellektüel emek öne çıkmaya başlamış ve bir üretim
faktörü olarak yerini almıştır. 
 Bu değişim ile bilim, enformasyon ve iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sarmal bir şekilde birbirini tetiklemektedir. 
Internet, bu değişimin taşıyıcısı, hazırlayıcısı, geliştiricisi ve yeni 
 olusmakta olan toplum biçiminin ön modelidir. 
Gelişmiş ülkelerde ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri, sağlık, eğitim, yaşamın
pek çok boyutu, internet ve bilişim teknolojilerinin üzerine kaymış, bunun
sonucunda ekonomide verimlik artışı beklenmeyen iyileşmeler gözlenmiştir. Bu 
teknolojilerde öne çıkan ülkeler, İsrail, İrlanda gibi, gelişmişlik düzeyinde sıçrama yapmışlardır. 

Bu teknolojilerin büyüme için stratejik önemini kavramış ülkeler; partiler
üstü ulusal politikalar, örgütlenme, mekanizma ve eylem planları ile
ülkelerini bu teknolojileri donatıp iş dünyası ve vatandaşlarına rekabet
yeteneği kazandırmanın mekanizmalarını kurmaktalar.

Ülkemiz, matbaa ve sanayii devrimini kaçırmıştır ve sonuçları ortadadır,
oluşmakta olan internet ve bilişim devrimini kaçırmanın sonuçları sanayi
devrimine oranla kıyaslanamaz ölçüde olacaktır. Ülkemiz bu fırsatı kaçıma
lüksüne sahip değildir. Ülkemizin bu devrime ayak uydurması ve sonuçlarında
yararlanması için şunların yapılması gereklidir :  
Destekleyen Kuruluşlar:

BMD  - Bilisim Muhabirleri Dernegi

INETD	- Internet Teknolojileri Derneği

LKD  - Linux Kullanıcıları Derneği

TBD - Türkiye Bilişim Dernegi	

TBV  - Türkiye Bilişim Vakfı

TESID - Türkiye Elektronik Sanayicleri Dernegi

TISSAD - Intenret Servıs Saglayıcıları Dernegi

TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği

TUBISAD - Türkiye Bilişim Sanayicileri Dernegi	

TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği

TUTED - Tum Telekomunikasyon Isadamlari Dernegi 

TZV - Turkiye Zeka Vakfi

UNAK - Universite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği