PDF ve PS FORMATLARINDA AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

PDF ve PS Formatlarında Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz

AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

İnternet'le Tanışın, İnternet Yaşamdır

9-23 Nisan 2001 tarihleri arası İnternet Üst Kurulunda bu yılki İnternet haftası olarak kararlaştırıldı. Bilindiği gibi İnternet Üst Kurulunda Kamu ve Üniversitelerin yanında geniş çapta mesleki ve sivil toplum örgütünün katılımı söz konusu: Bilişim örgütleri, Servis sağlayıcıları, içerik sağlayıcıları, Elektronik Sanayicileri (TESID), TOBB, TMMOB, Kosgeb, TTB, Türk Kütüphaneciler Derneği.

İnternet Haftası toplumda İnternet bilincini yaratmak, İnterneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Tüm dünyada `Internet Fiesta' adı altında mart ayında tüm üye ülkelerde 3 günlük benzeri bir etkinlik yapılmaktadır (Bakınız: www.internet-fiesta.org).

Bu kapsamda kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, sadece Ankara ile, ya da büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünda katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Basından İnterneti, olanakları, sorunları, projeleri anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; İnternet sayfaları, İnternet ilaveleri; İnternetin çeşitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıklarıyararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden gene tanıtıcı programlar; ve `prime time' da İnterneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISP'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz.

Her kurumun kendi webine yeni bir şeyler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri ilk anda akla gelen konular. Tüm kurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti. Kültürel mirasa yönelik katkılarda yararlı olur. Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmlarını, uzamnalıklarını, meraklarını, katkılarını İnternete taşimaları destekliyoruz.

İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `Internete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe', İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Bunu özellikle, buna gereksinim duyulan, bölgelerde teşvik etmek istiyoruz.

Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çesıtli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi, örneğin eğitim, hukuk, tıp, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında.

İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, Ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir.

KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Ulusal Eylem planı yapılması ve uygulanmaya başlanması gibi Ulusal Politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye Gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz.

Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekliyoruz. Bu kapsamda, haftaya sponsorluk yapacak kurumları arıyoruz. Planlama ve neler yapılması konusunda Istanbul'da 15 Şubat 2001 Perşembe günü, Mecidiyeköy'de Internet Teknolojileri Derneği \\ (inetd.org.tr) merkezinde bir toplantı yapılacaktır.


ŞU KONULARIN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUZ

  • Kendi Okulunu İnternete Bağla ! Özellikle devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi webi ve e-posta sunucusunun olması, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasına çok önemsiyoruz. İnternet bağlantısının devamlı olması tercih edilir, ama yukarıdaki amaçları sağlayan diğer çözümler de kabulümüzdür.

  • Bir halk kütüphanesini İnternete bağlama Bugün kütüphane ve İnternet enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler.

  • Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması. Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, İnterneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.

  • Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu bir merkezde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır.

  • Kültürel Mirası İnternete Taşıma Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı İnternete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekliyelim.

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye İnternetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, İnternetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye İnternetinin parçası olan herkezden destek bekliyoruz.

İLETİŞİM İÇİN

.......