AMAÇLAR

4. İnternet Haftası ile Amaçladıklarımız

İnternetle ilgili tüm kesimlere, interneti tanıtmak, büyütmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, önünü açma ve internetle ilgili yeni projeler geliştirmek konularında katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Bu kapsamda kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmaya cağırıyoruz. Özellikle, geniş kitlelere internet erişim olanağı veren şu tür etkinliklere öncelik veriyoruz:

  • Bir devlet okulunu kurumsal kimliği ile İnternete bağlanması.
  • Bir halk kütüphanesinin İnternete bağlanması
  • Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması
  • Organize sanayi bölgelerinde internet evlerinin açılması
  • Kültürel mirası internete taşıma kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı internete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekleyelim.

15 ŞUBAT 2001 TOPLANTISI

Toplantı Yapıldı

Etkinliklerin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde, ISS , medya ve özel sektörün katkısını artırmak amacıyla 15 Şubat 2001 Perşembe günü İnternet Teknoloji Derneği 'nin Mecidiyeköy'deki merkezinde (Kervangeçmez sok. 4/13, kat3) saat 14.00 de bir toplantı yapıliyor.

.......