Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

İnternet Haftası Basın Toplantısı / 4 Nisan 2003

Yazılı ve Görsel Basınımızın çok değerli temsilcileri, İnternet Haftasının başlaması münasebetiyle düzenlenen basın toplantısına hoş geldiniz.

Türkiye İnterneti 10 yılını doldurdu. Doğum gününü 12 nisan Cumartesi günü saat 15.00 de başlıyacak etkinliklerle TUBİTAK salonlarında kutlayacağız. Bakanlığımız bünyesinde kamu, özel sektör, üniversiteler, mesleki ve sivil toplumun kuruluşlarının katılımı ile oluşan İnternet Kurulu bu yıl 7-20 nisan arasında hayata geçireceğimiz İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çalışıyor, tüm toplum kesimlerini bu çabaya katkı vermeye çağrıyor.

Ülkemiz, komşumuzda süregelen bir savaş ve bir kaç yıldır devam eden ekonomik krizin kıskacında yaşıyor. Tüm bunlara rağmen, ülkemizin gelişmesi, kendi içinde bütünleşmesi, demokrasisi geliştirmesi, dünya ile bütünleşmesi için İnternet ve temsil ettiği konulara önem vermemiz gerekir.

Bakanlığımız, Interneti, bilginin en hızlı akışı, paylaşımı ve sentezlenmesinde ulaşılan en son nokta olarak ülkemiz için çok önemli görmektedir. Bakanlığımız bünyesinde bulunan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte oluşturduğu İnternet Kurulu, Türkiye'de İnternetin arzulanan düzeyde hızlı, düzgün gelişmesi için, ilgili tarafları bir araya getirip diyalog ortamı oluşturmak, sorunlarına çözüm aramak, gerekli planlama, uygulama aşamalarında danışmanlık yapmak, ve Türkiye'de internet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş ve 5 yıldır faaliyetlerini değişik platformlarda sürdürmektedir.

Şayet yollar bir ülkenin kan dolaşımı görevini üstlenirse, telekomünikasyon ve İnternet ağı ise, sinir sistemi görevini görür. Bu nedenle İnternet ve onun temsil ettiği teknolojiler, ülkeler için stratejik önemdedirler. Bilgi teknolojileri ve İnternet, yaşamımızın tüm boyutlarını devrimsel bir şekilde değiştirmeye başladı. Bu teknolojilerde geri kalmak, ciddi sonuçları, geri dönülmesi imkansız olabilecek sonuçları ortaya çıkartabilecektir. Bilindiği gibi Avrupa Birliği e-avrupa girisiminde, Internet ve Bilgi Teknolojilerindeki değişimi sanayi devriminden daha önemli bir gelişme olarak ilan etmistir. Türkiye'de tüm aday ülkelerle birlikte eavrupa+ girişimine 2001 Haziran'da katılmıştır. Bilişim ve İletişim Şuralarında ülkenin bilişim stratejileri oluşturmaya yönelik çabalar sürmuüştür. Ulusal boyutta örgütlenme şu anda DPT'de bir daire içinde yapılmaya çalışılmaktadır.

Bu yıl 6. yaptığımız İnternet haftası, bu sene 10 yaşını bitiren Türkiye İnternetinin doğum günü olan 12 nisanı kapsayacak şekilde kutlanıyor ve hep bu dönemde kutlanacak. Matba ve sanayı devrimi kaçıran ülkemizin, bu İnternetin temsil ettiği Bilim, teknoloji, iletişim ve bilişim devrimini kaçırmaması ancak tüm toplumun el birliği ile çalışması ile mümkün olabilecektir. Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tek tek vatandaşlardan bu şenliğe katkı için somut öneriler sunulacaktır. İnternet Kurulu, bu 2 haftada Türkiyenin gündeminin İnternet olmasını, tüm ülkenin İnterneti çeşitli boyutlarıyla tanışmasını, tartışmasını, yaşamasını arzulamaktadır. İnternet Kurulu bu konuda meşaleyi tutuşturmak istemekte, ve ISS'leri, sivil toplum örgütlerini, özel sektörü, basını, siyasal kadroları, kamu ve okulları, kısaca ülkenin sahiplerini, birer ortak olarak elele vererek, ortak akıl üreterek bunu hayata geçirmeye çalışmasını beklemektedir.

Bu yıl çok geniş bir afişleme yapıyoruz. 400 bini aşkın afiş bastık ve dağıtıyoruz. Bunun 200 bini il milli eğitim müdürlükleri, 100 bini ise valilikler yoluyla yapılmaktadır. Geri kalanı ise sponsorlar, üniversiteler, büyük belediyeleri ve bizden afiş isteyenler kanalıyla yapmaya çalışıyoruz.

İnternet Haftasını tüm Anadolu'ya yayma girişimimiz devam etmektedir.

Etkinlikleri Üniversitelerin öncülüğünde, Kosgeb, sanayi ve ticaret odaları, internet evlerin yanında valilik, kaymakamlık ve belediyeleri de kapsamaya başladık. Bu yıl Kars ve Samsun valilikleri, geçen yıl da Aydın valiliği örgütlü örnek çabalara girmiştir. Kaymakamlıklarda, ilk ögretim okullarında, meslek liselerinde İnternet haftası etkinlikleri başlamıştır.

"Ciftçiye İnternet" (ciftciye-internet.org.tr) bu yıl başlatılan bir girişim. Çiftciyi internetle buluşturmayı hedefliyen, köy odasına bilgisyar koymaya çalışan bir girişim. 17 nisanda Adana'da çiftciye yönelik bir etkinlik planlıyor. Görme özürlüler için bilişim toplantısı da 19 nisanda yapılacak.

İnternet Anadolu'da çalıştayı da bu yıl Kahraman Maraşta başlıyor.

Türkiye Internet'te, olması gerekenin gerisindedir. Dünya internetinin genelde binde 5 ile yüzde biri arasında yer almaktadır. İnternetle ilgili istatistiklere bakıldığında;

 • Dünyada 650 milyon kullanıcı, Türkiye de 4-5 milyon,
 • Alan adı sayısı dünyada 39 milyon, Türkiye'de 40 bin,
 • Internete bağlı makine sayısı 170 milyon, Türkiye'de 200 bin civarındadır
 • Türkiye İnternetinin pek çok sorunu var. Ama, asıl sorunu onun önemine kavramış insanların iş birligi edememesi, ortak akıl oluşturma sürecini etkin kullanamaması, ülkede istediğimiz boyutta gelişme için gerekli mekanizmaları kurarmamış oluşumuzdır.

  İnternet Haftası, interneti geniş kitlelere yayma, tanıtma, toplumun gündemi daha uzun soluklu ve kalıcı konularla meşgul etmeye yönelik çabaların, ülkemizi Bilgi Toplumuna hazırlama çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir.

  Özellikle şu konuların altını çizmek istiyoruz:

  Kendi Okulunu İnternete Bağla !

  Devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi web'i ve e-posta sunucusunun, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adreslerinin ve kişisel web'lerinin olmasını ve bunun devamlılığını arzuluyoruz.

  Bir Halk Kütüphanesini İnternete Bağlama

  Bugün kütüphane ve İnternet, enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler.

  Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması.

  Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, Interneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.

  Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması

  Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu merkezlerde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır.

  Kültürel Mirası Internete Taşıma

  Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, internete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtımı da ekleyelim.

  Bir e-devlet hizmetini başlat

  Gelin, bu etkinlikleri tüm Türkiye'ye yayalım. Her üniversitede, her sanayi/ticaret odasında, her halk kütüphanesinde, her organize sanayi bölgesinde, her kaymakamlıkta, her okulda etkinlikler yapalım.

  Parlamenterlerimizden, etkinliklerimize katılmanın yanında, Mecliste, İnternet ve Bilişim teknolojileri konusunda özel oturumla yapılmasını isteyelim.

  Gelin, İnternet haftası nedeniyle, ulusal politikaları, mekanizmaları daha fazla konuşalım, ortak akıl üretmeye çalışalım.

  Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.

  "İnternet Yaşamdır!"

  İnternet Haftası Basın Toplantısı

  04.04.2003

  Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
  M.Akgül

  12.04.2003


  İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

  16.04.2003


  Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  15.04.2003

  Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

  07.04.2003

  Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

  07.04.2003

  Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  07.04.2003

  Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

  07.04.2003

  Hatay'dan Duyuru

  05.04.2003

  Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

  05.04.2003

  MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  05.04.2003

  Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

  04.04.2003

  Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  01.04.2003

   
  Tümü
  Dikkat!

  Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

  Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

  Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


  Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: