Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması / 12 Nisan 2003

Mustafa Akgül
akgul@bilkent.edu.tr

Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Konuklar, Değerli basın mensupları, netdaşlarım, hepinize Türkiye İnternetin 10 yaş günü şenliğine hoş geldiniz diyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Bugün Türkiye İnternetinin 10. yaş gününü kutluyoruz. Bunu bu yıl 6. sını yaptığımız İnternet Haftasının ortasında yapıyoruz. İnternet Haftasını, İnternet Kurulu olarak örgütlemeye, tetikleyemeye çalışıyoruz. İnternet Haftası, Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amaclamaktadır. Biz İnternet Haftasını, tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çalışıyoruz ve tüm ülkeyi bireylerden, sivil topluma, özel sektörden, kamuya, meslek örgütlerinden demokratik kitle örgütlerine herkesi taşın altına elini koyarak bu çorbaya bir tutam tuz atmaya davet ediyoruz. Tüm ülkenin İnternet ve temsil ettiği değişimin Türkiye için önemini, Türkiye İnternetin sorunlarını, e-türkiye ve e-devlet girişimlerin enine boyuna tartışılmasını, bir ortak akıl üretme sürecine girilmesini de arzu ediyoruz. Türkiye İnternetinin 10 yılını değerlendirip, geleceğe yönelik çabalara ışık tutması, bir eylem planı için uzlaşılması da çok arzuladığımız bir hedeftir.

Bu yıl 425 bin afiş dağıttık. Afişleri asabileceğimiz her yere asmaya çalıştık. Her türk vatandaşının Haftanınm afişini görmesini ve bu nedenle interneti konuşmasını, düşünmesini, tartışmasını istiyoruz. Bu yıl 40 civarında ilde etkinlik yapıyoruz. Valilikler ve kaymakamlıklar inisiyatifi almaya ve hafta etkinliklerini koordine etmeye başladı. İlk öğretim okulları ve liseler de etkinlik yapmaya başladı. Her zamanki gibi Kosgeb, anadolunun pek çok yerinde etkinlik yapıyor, internet cafelerde etkinlik yapmaya başladı. Etkinliklerde 150'ye yakın konuşmacı ve 120 civarında oturum var. Büyük şehirleri ve bilişim/internet sektörünü pek kımıldatamasak da Anadoluda ciddi bir kımıldanma var.

Türkiye İnternetinin 10 Yılı

Türkiye İnterneti 10 sancılı yıl yaşadı. Kafası gözü yarıla yarıla gelişti. Bu gün eşit olmıyan bir gelişmeyi gözlüyoruz. Bir yandan dünya ile yarışan internet şirketleri, interneti profesyonelce kullanan şirketler, öte yandan internetle tanışmamış kitleler. Bir yanda, İnternet Yaşamdır'a inanmış kesimler, öte yandan kendisi interneti kullanmadığı halde zararlı kullanıldığına ikna olmuş kesimler. Türkiye İnterneti dünya büyüklükleri acısından yüzde 1 civarında genellikle. Dünya'da 650 milyon internet kullanıcı var, Türkiye'de 4-5 milyon civarında. İnternetle tanışmışları ise 6-7 milyon olarak düşünüyoruz. İnternete bağlı IP numarası olan bilgisayar dünyada 177 milyon türkiye'de 200 bin. Dünyada alan adı ve web sayısı 40 milyon yakın, türkiye'de 40 bin civarında. Yurt dışında da en az bu kadar olduğunu tahmin ediyoruz.

Ülkemizde İnternet toplumun gündemine giremedi. Siyasal sahiplenme, kurumsal yapılanma, ulusal starateji ve politikalar oluşamadı. Telekomun özelleştirilmesi tartışmaları arasında, asıl meselenin telekom sektörünün tam rekabete açılması gözden kaçtı ve Telekomunikasyon krumu çok geç kuruldu. Bu gün altyapı yetersizliği, yüksek fiyatlar, eğitilmiş iş gücü açığı, kullanıcı sayısının düşüklüğü, dağılımı ve seviyesi sorunları ortaya çıktı.

Ülkemiz, internetin temsil ettiği değişimi henüz algılayamadı. İnsanlık sanayi ötesi yeni bir toplum biçimine geçişin sancılarını yaşıyor. Adına Bilgi Toplumu demeye çalıştığımız yeni toplum biçimine giden yolda birey üretici ve tüketici olarak öne çıkmaya, entellektüel emek, fiziki emeğin önüne geçmeye, bilim/teknoloji/ar-ge ve innovasyon temel katma değger yaratan unsurlar olmaya, bilgi bir üretim faktörü olarak öne çıkmaya başlamıştır. Bilişim teknolojilerin başı çektiği bu değişim ülkenin ekonomisi, is gücü gereksinimin yapısını değiştirmeye başlamıştır.

Bu gelişmenin staratejik önemimi kavramayan tüm ülkeler; ABD'den Güney Kore'ye, Malezxyadan Estonya'ya, Hindustandan İrlandaya, Macaristandan Columbiya'ya çok geniş bir yelpazede ulusal staretejiler geliştirmişler, mekanizmalar kurmuşlar, eylem planları yapmışlar ve hızlı adımlarla ilerlemektedirler.

Türkiye'de arada bir süriz sıçrama denemeleri olmakla birlikte, büyük ölçüde patinaj yapmaktayız. Dış dinamiklerle, Eavrupa+'ya katılsakda ona uygun duruma henüz gelemedik. Sürekli e-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-yaşam gibi sözcükleri kullansakda arzuladığımız ölçüde bir gelişme gösterebilmiş değiliz. Ülke olarak bunları somut projeye dönüştüren yapılanmalar, dökümanlar, takvime bağlı bir eylem planı henüz ortaya koyamadık.

İnternetin başını çektiği değişim, bu ülkenin emek yoğun yapısından, bilim ve bilgi yoğun bir yapıya, ortalma okul süresinin 3 yıldan ülkede geç nüfusun önemli ölçüde üniversiteli olduğu, yaratıcı bireylerden oluşan, ağlaşmış bir toplum olması gerektiğini söylüyor. E-türkiye'yi bu kapsamda bir girişim olarak düşünmek gerekir. Bir başka deyişle, bu değişimin ışığında ülkenin yeniden yapılanması olarak düşünmek gerekir. E-devlet'I ise devletin bu bakış açısıyla yeniden yapılanması olarak almak gerekir. Bu projeler, birer otomasyon projesine döndürülemez. Ama, bu projelerin ilk adımları tüm ülkenin intenet taşınmasından geçmektedir.

Kalın cizgileri ile yapılması gerekenler, telekom ve internet sektörünün tam rekabete açılması, altyapıya yatırım yaparak kolay, ucuz güvenli internetin her yerde sağlanması, insanlarımıız bu teknoloji ile çalışabilmesi için eğitilmesi, teknisyenden doktoralı araştırmacıya teknik eleman yetiştirilmesi, sayısal uçurumun önlenmesi, yasal düzenlemelerin yapılması, tarımdan, kobilere iş dünyasının ve kamunun bu ortama taşınması için uygulamalrın geliştirlmesi şeklinde özetlenebilir. Bunları uzun vadede hayata geçirebilmek için yapılması gerekenlere ben Acil Eylem Planı adıyla şöyle topluyorum.

Acil Eylem Planı

Bunları kendi kendine yeterli asgari şartlar olarak düşünüyorum. En başta toplumun gündemine oturma ve siyasal sahiplenmeyi görüyorum. Hükümet içinde bir bakanın e-türkiye ve terafındaki konulardan sorumlu ve yetkili sahip olması birincil önemdedir. Bu siyaset adamının siyasal gelecegini buna bağlaması, ve ağırlıklı işinin bu olması arzulanır. Bu bakana bağlı en az müsteşarlık düzeyinde bir yapılanmayı gerekli görüyorum. Bu yapılanma olabildiğince esnek olmalı, çeşitli sürelerle uzman çalıştırabilmeli, para harcayabilmeli, araştırma yapabilmelidir. Merkezi bürokrasiden çok daha esnek ve özgür olabilmelidir. Bu yapılanmanın sekreteryasını yaptığı, cekirdek bir kadroyu barındırabildiği değişik düzeyde katılımcı, saydam, periodik veya sürekli düzenleme, teşvik, gözden geçirme ve danışma mekanizmaları. İnternet Kurulunun çok sesliliği ve katılımclığını temel alan aama geliştirilmiş yapılar. Parlamentoda Bilişim komisyonu önemli bir yapı taşıdır. Tüm bunların katılımı ile her yıl yapılan, geliştirilmiş KamuNet konferansı olarak da düşünebileceğiniz E-Türkiye Kurultayı. Kurultay'da tüm e-türkiye projeleri, gözden geçirilip, bilgi ve tecrübe paylaşımı, eylem planın gözden geçmesi, vatandaşın geri beslemesi için ortamlar, pilot projlerin tartışılacağı, e-türkiye için ortak aklın aranacağı bir ortam olarak düşünüyoruz.

Biz, İnternet Kurulu olarak, Türkiye internetin tüm parçalarının ortak akıl platformu olmaya, sorunların tartışıldığı, ortak çözüm arandığı bir ortam olmaya çalışıyoruz. Sıfır kaynak ve sıfıra yakın sekreterya ile arzuladığımız düzeyde çalışamıyoruz. Bu nedenle bir yeniden yapılanma arayışındayız. Bu konuda öneri ve eleştirilere açığız.

Bizler, internetin ülkemiz için bir tercih meselesi olmadığını düşünüyoruz. Dünya ile bütünleşmiş, rekabetci, kalkınmış bir türkiye'nin bunu ancak internet ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yapabileceğini düşünüyoruz. İnternetin yaşamın tüm boyutlarını köklü olarak değiştirmeye başladığını, elektrik, telefon gibi modern iş ve toplumsal yaşam için olmazsa olmaz olduğunu, saydam, katılımcı bir yönetim için, etkin ve insana saygılı bir devlet yani e-devlet için temel bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla Türk toplumuna diyoruz ki:

İnternet Yaşamdır !

Bir an önce onunla yaşamaya başla. İş yaşamını İnternete uyarla. Biz bu toplumu bu konuda tetiklemeye, uyarmaya, teşvik etmeye, yol göstermeye elimizden geldiğince çalışmaya devam edecegiz. Bu bizim yurttaşlık borcumuzdur.

İnternet Türk toplumunun uzun soluklu özlemi olan çağdaş, kalkınmış, dünya ile bütünleşmiş, sosyal adaleti sağlamış, insana saygılı bir toplum olma özlemi için tetikleyici, katalizör olmaya hazır bekliyor.

Gelin, ülke olarak ortak aklımızı, katılımcı mekanizmaları oluşturup beraberce hayata geçirelim ve e-türkiye'yi kurma sürecini başlatalım.

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: