Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

 

YARIÞMALAR

 • 1.Kompozisyon yarýþmasý

 • “ Ýnternet’in Ýnsan Hayatýna Saðladýðý Kolaylýklar.”
 • 2.Web Sayfasý Tasarým Yarýþmasý
 • 3.Ýnternet Konulu Afiþ Yarýþmasý
 • Üç yarýþma da tüm vatandaþlarýn katýlýmýna açýk olarak yapýlacaktýr.

  ETKÝNLÝKLER:

 • 1.Hafta boyunca Öðretmenevi’ndeki Ýnternetevi tüm vatandaþlarýmýza ücretsiz hizmet verecektir. Burada görevlendirilecek personel isteyen vatandaþlarýmýza Ýnternet ile ilgili bilgi verecektir.
 • 2.Okullarýmýzdaki teknoloji sýnýflarýnýn yerel að kurulumu ve Ýnternet baðlantýlarý saðlanacak ve tüm öðretmen ve öðrencilere açýlacaktýr.
 • 3.Halk Eðitim Merkezi bilgisayar laboratuarýnýn yerel að kurulumu ve Internet baðlantýsý saðlanacak ve hafta boyunca ücretsiz olarak halka açýk Internet kullaným kursu açýlacaktýr.
 • 4.Ýþ Bankasý tarafýndan Ýlçemiz Halk Kütüphanesi’ne bir adet bilgisayar hediye edilecek ve Internet baðlantýsý da yapýlacaktýr. Hafta boyunca da ücretsiz olarak vatandaþlarýn kullanýmýna açýlacaktýr.
 • 5.Resmi ve özel kurum ve kuruluþlara Ýnternet’le ilgili afiþler asýlacaktýr.
 • 6.Tüm kamu yöneticilerine, kamu görevlilerine, öðretmenlere ve lise öðrencilerine Ýnternet’le ilgili anket uygulanacaktýr.
 • 7.Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Salonunda Ýnternet konulu konferans düzenlenecektir.
 • 8.Yarýþmalarda dereceye giren katýlýmcýlara ödülleri (Ýnternet abonelik paketi) düzenlenecek olan konferans sonrasý verilecektir.
 •  

  Bu Duyuruyu 07.04.2003 tarihinden bu yana 6613 kişi okudu.


  İnternet Haftası Basın Toplantısı

  04.04.2003

  Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
  M.Akgül

  12.04.2003


  İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

  16.04.2003


  Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  15.04.2003

  Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

  07.04.2003

  Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

  07.04.2003

  Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  07.04.2003

  Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

  07.04.2003

  Hatay'dan Duyuru

  05.04.2003

  Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

  05.04.2003

  MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  05.04.2003

  Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

  04.04.2003

  Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

  01.04.2003

   
  Tümü
  Dikkat!

  Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

  Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

  Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


  Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: