Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

09.04.2003

   AFYON
  Yer: Atatürk Kültür Merkezi  Afyon Kocatepe Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

11:30

Bütünleþik Ses, Video ve Veri Ýletiþimi
Alper ERDAL (Cisco Ýþ Ortaklarý Bölge Yöneticisi)

14:00

Kablosuz Veri Ýletiþimi (Wireless)
Sinan BAYRAKTAR
(TURCOm Ýletiþim Sistemleri San.ve Tic. A.Þ.Kamu Satýþ proje Yöneticisi)

   AMASYA
  Yer: Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Holü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tüm Liste

Etkinliklerimiz
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile temasa geçilerak Orta öðretim öðrecilerine Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda Günde 50 Öðrenciye Ýnternet ile ilgili seminer verilmektedir.
2- Ýl Müdürlüðümüz Müþteri hizmetleri holünde Ýnternet baðlantýlý bilgisayarlar kurularak ücretsiz olarak internet hizmeti verilmektedir

   ARTVÝN
  Yer : Artvin Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Ãl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

08:00 - 22:00

Artvin Ýl Telekom Müdürlüðünün Müþteri Hizmetleri Salonunda Halka açýk ücretsiz Ýnternet Evi.

   ÝSTANBUL
  Yer : Cevdet Sunay Konferans Salonu 
Adres: Karayemiþ Tesisleri, Dragos Kartal Sahil Yolu (3M Migros Yaný) Kartal/istanbul 
0 (216) 473 17 92 (Pbx)
  TieV Internet Haftasý Etkinlikleri  Tüm Liste

19:00

Panelistler : Doç.Dr. Mustafa Akgül (internet kurulu üyesi), Mehmet Sakin (Gazeteci Yazar), Mevlüt Dinç (Oyun yazýlýmcýsý), Yusuf Andiç (internet kurulu üyesi)

   ESKÝÞEHÝR
    OGU BÖTEB Etkinlikleri Tüm Liste

14:00-16:00

Kiþisel Geliþim Klubü - Seyit Ali Serbest

   ISPARTA
    Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlikleri  Tüm Liste

10:30

Ýnternette Türkçe
A.E. TENDERÝS

11:00

Ýnternet Etiði
Hamit ARMAÐAN

11:15

Cisco Network Akademi Tanýtýmý
Esin YAVUZ

   KARS
  Yer : Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paþa Endüstri Meslek Lisesi salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tüm Liste

10:00 - 22:00

Ýnternet cafe ücretsiz olarak 7-20 NÝSAN 2003 tarihlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.
Ýnternet Cafenin açýlýþý Kars Valisi Nevzat TURHAN tarafýndan 7 NÝSAN 2003 tarihinde saat 10.00 'da açýlacaktýr.

   KAYSERÝ
  Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yeni Konferans Salonu  Erciyes Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

13:00 - 13:10

Protokol Konuþmalarý

13:10 - 13:30

“Ýnternet ve Eðitimde Ýnternet Kullanýmý”
Rifat KURBAN, Biliþim Kulübü Baþkaný

13:30 - 14:15

“Sanayide Etkin Ýnternet Kullanýmý”
Hasan Yýldýz, Erciyes-KOSGEB Müdürü

14:20 - 15:00

ARA

15:00 - 15:45

“TT Data Teknolojileri, TTnet Þebekesi”
Telekom Ýl Müdürlüðü, Biliþim Aðlarý Müdürlüðü

15:45 - 16:30

“ADSL, Telekom Ýl Müdürlüðü”
Biliþim Aðlarý Müdürlüðü

   KOCAELÝ
  Yer : Süleyman Demirel Kültür Merkezi 
Adres: Süleyman Demirel Kültür Merkezi Yahya Kaptan Merkez / Ýzmit 
  TieV Internet Haftasý Etkinlikleri  Tüm Liste

10:00

Panelistler : Doç.Dr. Mustafa Akgül (internet kurulu üyesi), Mehmet Sakin (Gazeteci Yazar), Mevlüt Dinç (Oyun yazýlýmcýsý), Yusuf Andiç (internet kurulu üyesi)

   NEVÞEHÝR
  Düzenleyici : NEVÞEHÝR KUGEM
Toplantý Yeri : Nevþehir Ticaret Borsasý  KOSGEB Etkinlikleri  Tüm Liste

14:00

Tuðba Kumral

   SÝVAS
  ÃœCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.  Sivas Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tüm Liste

10:00 - 22:00

   YOZGAT
  Yer : Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonu  Yozgat Biliþim Etkinlikleri Tüm Liste

09:30 - 10:00

Biliþim Kavramý: Dilbilim Açýsýndan Ýncelenmesi, Mehmet Bilgehan

10:00 - 10:30

Görsel Programlama Teknikleri, Yusuf Pandýr

10:30 - 11:00

Sunu Hazýrlama Teknikleri, Veli Akel

13:30 - 14:00

MERNIS: e-vatandaþlýk uygulamlarý, Yurdanur Asa

14:00 - 14:30

TTNET Uygulamasý, Musa Sakin

14:30 - 15:00

DSL, Ýbrahim Akdaþ

15:00

Kamu Hizmetlerinde Toplam Kalite Tönetimi: Biliþim Teknolojilerin uygulamalarý,Gürbüz Erdoðan, M. Akif Erkan

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: