Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

11.04.2003

   AFYON
  Yer: Atatürk Kültür Merkezi  Afyon Kocatepe Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

09:30

Bolvadin MYO Linux Semineri
Uzman Hasan AKKOÇ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Uzman Ahmet YURDADUR (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Uzman Yýlmaz SARPKAYA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Arþ. Gör. Yaþar ARSLAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

   AMASYA
  Yer: Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Holü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tüm Liste

Etkinliklerimiz
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile temasa geçilerak Orta öðretim öðrecilerine Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda Günde 50 Öðrenciye Ýnternet ile ilgili seminer verilmektedir.
2- Ýl Müdürlüðümüz Müþteri hizmetleri holünde Ýnternet baðlantýlý bilgisayarlar kurularak ücretsiz olarak internet hizmeti verilmektedir

   ARTVÝN
  Yer : Artvin Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Ãl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

08:00 - 22:00

Artvin Ýl Telekom Müdürlüðünün Müþteri Hizmetleri Salonunda Halka açýk ücretsiz Ýnternet Evi.

   ÝSTANBUL
  Düzenleyici : ÝKÝTELLÝ KUGEM
Toplantý Yeri : Ýki telli Organize Sanayi Sitesi  KOSGEB Etkinlikleri Tüm Liste

14:00

Tugba Kumral, Nexum, Intel

   ÝZMÝR
  Yer: Ege Üniversitesi Merkez Kütüphane Seminer Salonu
  Ege Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

14:00

Tarimsal Bilisim
(Kamil Sindir)

15:00

Open Web Mail, (Emrah Sener)

15:45

Internet ve SPAM ahlaki
(Ahmet Yapýcý)

   KARS
    Kars Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tüm Liste

09:00-11:00

Linux Nedir?
Mustafa Akgül, LKD

14:00-15:30

Ýnternetin Tarihi, Geliþimi, Kulanýmý
Yrd. Doç. Dr. Mithat Kaya

  Yer : Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paþa Endüstri Meslek Lisesi salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tüm Liste

10:00 - 22:00

Ýnternet cafe ücretsiz olarak 7-20 NÝSAN 2003 tarihlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.
Ýnternet Cafenin açýlýþý Kars Valisi Nevzat TURHAN tarafýndan 7 NÝSAN 2003 tarihinde saat 10.00 'da açýlacaktýr.

   SAMSUN
  Toplantýnýn Yeri : Karþýyaka Lisesi Kantini ve Ýnternet Laboratuarý  Samsun Ýnternet Kurulu e-Samsun Ýnternet Haftasý Etkinlikleriwww Tüm Liste

10:00 - 12:00

Ýnternet
Metin GENÇ (Atatürk Anadolu Lisesi Öðretmeni)

   SÝVAS
  ÃœCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.  Sivas Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tüm Liste

10:00 - 22:00

   YOZGAT
  Yer : Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonu  Yozgat Biliþim Etkinlikleri Tüm Liste

09:30 - 12:00

Linux Seminerleri
Linux Ýþletim sistemine Giriþ: RetdHat Kurulumu , Orhan Bayrak

13:30 - 16:00

Limux üzerine söyleþi: Mandrake Kurulumu, Mustafa Böyükata

16:00

Kapanýþ:Degerlendirme Toplantýsý: Dilek ve Temenniler

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: