Internet (st) Kurulu
 

nternet Kurulu nternetin Trkiye'ye geliinin 10. yl dnmnde Trkiye nternetini bytmek, yeni projeler balatmak, nterneti geni kitlelere tantmak, yaymak, toplumun gndemine nterneti yerletirmek, ve Trkiye nternetine ivme verecek etkinliklerin yaplmas amacyla 7-20 Nisan' nternet Haftas olarak ilan etmitir.

 

 

14.04.2003

   ADIYAMAN
    Adýyaman Ýli Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:00 - 22:00

Web Tasarým Kursu (24 Mart- 23 Mayýs)
Web Tasarým Yarýþmasý (Son Tarih : 24 Mayýs)
Ücretsiz e-Cafe Kütüphane

   AFYON
  Yer: Atatürk Kültür Merkezi  Afyon Kocatepe Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:00

Web Tasarýmý
Araþ.Gör. Özgür ÇÝNÝ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Tek. Yasemin BALTA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

   AMASYA
  Yer: Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Holü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

Etkinliklerimiz
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile temasa geçilerak Orta öðretim öðrecilerine Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda Günde 50 Öðrenciye Ýnternet ile ilgili seminer verilmektedir.
2- Ýl Müdürlüðümüz Müþteri hizmetleri holünde Ýnternet baðlantýlý bilgisayarlar kurularak ücretsiz olarak internet hizmeti verilmektedir

   ARTVÝN
  Yer : Artvin Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

08:00 - 22:00

Artvin Ýl Telekom Müdürlüðünün Müþteri Hizmetleri Salonunda Halka açýk ücretsiz Ýnternet Evi.

14:00

Yerel ve Tek radyo kanalý aracýlýðý ile Ýl Telekom Müdürü Ali Naci ALPAY tarafýndan " Ýnternet ve Türk Telekom " konulu söyleþi

   ÝSTANBUL
  Yer : Ýstanbul Barosu Staj Eðitim Merkezi
Tel: (212) 292 19 92 -Konferanslar, herkese açik ve ücretsizdir  Ýstanbul Barosu Ýnternet ve Hukuk Konferanslarý Tm Liste

17:00

KONFERANS I
Av.Vedat Gürer - (Sayisal Imza PKI teknolojisi)
Kriptoloji tarihi, Elektronik imza türleri, Sertifika otoritelerinin hukuki durumu, Sayisal noter, Bilgi güvenligi yasa tasarisi

   BOLU
    Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

11:00 - 12:30

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Kütüphanesi tanýtýmý
(Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bþk. Leyla Kanýk)
Kütüphane Otomasyon Sistemi
Elektronik Veritabanlarý (Uzman Aysel Gümüþ)
Sayýsal Müzik Kütüphanesi (Arþ. Gör. Ozan Bilen)

13:30 - 14:30

Grafik Tasarým Programlarýna Genel Bakýþ
(Photoshop, Freehand) ve Web Grafik
(Emre Olgun)

15:00 - 16:00

Web Tasarýmýna Giriþ ve Dinamik Web Programlama
(PHP, mysql)

(Ögr. Gör. Ýsmail Uður Tiryaki, Mustafa Nuralp)

   ELAZIÐ
  Yer: Bosna Hersek Bulvarý No:7/C (Merkez PTT Altý)
Not : “ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ “ 10.00- 22:00 saatlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:00

ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ AÇILIÞ

   ERZURUM
  Yer: Yakutiye Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom 5. Bölge Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

09:00 - 17:00

Ücretsiz Ýnternet Ofisi

   ESKÝÞEHÝR
  Yer : Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu  OsmanGazi Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

09:00

E-ticaret

   ISPARTA
    Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlikleri  Tm Liste

Web Tasarým Yarýþmasý Son Teslim Tarihi

   KARS
  Yer : Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paþa Endüstri Meslek Lisesi salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ýnternet cafe ücretsiz olarak 7-20 NÝSAN 2003 tarihlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.
Ýnternet Cafenin açýlýþý Kars Valisi Nevzat TURHAN tarafýndan 7 NÝSAN 2003 tarihinde saat 10.00 'da açýlacaktýr.

   KIRKLARELÝ
  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Karakaþbey Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu Fevzi Çakmak Cadde No:34 KIRKLARELÝ)  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10.00-22.00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   MALATYA
  Yer : Malatya Il Telekom Müdürlügü Beydaðý Telekom Müdürlügü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Ofisi
"Ýnternet Konusunda hertürlü teknik ve iþletim bilgisi verilmektedir"

   MUÐLA
  Yer : Ýl Halk Kütüphanesi  Muðla Üniversitesi 6. Ýnternet Haftasý Eetkinlikleri  Tm Liste

09:30 – 17:

Ýl Halk Kütüphanesine kurulacak 4 makine ile; Ýnternette araþtýrma, bilgi tarama ve bilgi eriþiminde dikkat edilecek hususlar konusunda kütüphane ziyaretçilerine eðitim verilecek ve Ýnternetten tarama yapma imkaný saðlanacaktýr

   NÝÐDE
    Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnter Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

13:30-17:30

Cumhuriyet Lisesi öðrencilerine, internet konulu sunum yapýlacak ve yüksek hýzlý internet baglantýsý olan bilgisayarlar ile ögrencilerin internette ücretsiz olarak çalýsmasý saglanacaktýr

13:30-17:30

Sakarya Ilkögretim Okulu öðrencilerine, internet konulu sunum yapýlacak ve yüksek hýzlý internet baglantýsý olan bilgisayarlar ile ögrencilerin internette ücretsiz olarak çalýsmasý saglanacaktýr

   RÝZE
  Yer : Rize Valiliði Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

TTnet tanýtýmý amacýyla Telekom standý açýlmasý

  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Evi

   SAKARYA
  Yýlýn Haber PortalýAnket Çalýþmasý Çekiliþler,Smarbook 3 modeli notebookHediye çekleriE Learning eðitimleri  Sakarya Üniversitesi Ýnternet Haftasý Programýwww Tm Liste

09:30 - 10:00

Açýlýþ Konuþmasý
SAKARYA ÜNÝVARSÝTESÝ Rektörü Prof. Dr. Mehmet DURMAN
MICROSOFT TÜRK

10:00 - 11:00

MICROSOFT TÜRK
.Net ve Ýnternet Uygulamalarý 1

11:00 - 11:30

Müzik ve Ýkram

11:30 - 12:30

MICROSOFT TÜRK
.Net ve Ýnternet Uygulamalarý 2

12:30 - 13:30

Öðle Yemeði

13:30 - 14:30

TIX Genel Müdürü Yasin KAPLAN
Ýnternet ve Teknoloji Eðilimleri

14:30 - 15:00

Müzik ve Ýkram

15:00 - 16:00

TELSÝM
GPRS Dünyasýna kýsa bir yolculuk

   SAMSUN
  Toplantýnýn Yeri : Mobilyacýlar ve Marangozlar Odasý  Samsun Ýnternet Kurulu e-Samsun Ýnternet Haftasý Etkinlikleriwww Tm Liste

09:00 - 09:30

KOSGEB SAMSUN Mobilyacýlar ve Marangozlar Odasý Ýnternet Kýraathanesinin Açýlýþý
Doç.Dr.Mustafa AKGÜL

09:00 - 12:00

Linux
Linux Kullanýcýlarý Derneði
Enver ALTIN
Serdar KÖYLÜ
Fatih ÖZAVCI

10:00 - 12:00

Türkiye'de Ýnternet
Doç.Dr.Mustafa AKGÜL

13:00 - 16:00

Linux
Linux Kullanýcýlarý Derneði
Enver ALTIN
Serdar KÖYLÜ
Fatih ÖZAVCI

13:00 - 17:00

Kamu Sayfalarý, Mernis, Ýlsis, Yerel Net, Kent Bilgi Sistemi
Mustafa KARABÝBER (Valilik Bilgi Ýþlem)
Erhan CÝVAN (Milli Eðitim Ýl Müdürü)

   SÝVAS
  ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.  Sivas Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

10:00 - 22:00

ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.

   TOKAT
  Yer : Ýl Müdürlügümüzün eski hizmet binasýnýn Müþteri Hizmetleri salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   TRABZON
  Yer : Trabzon Kanuni Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

08:00 - 18:00

Ücretsiz Ýnternet’e eriþim hizmeti

  Yer : Trabzon Kanuni Telekom Müdürlüðü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

12:30

Basýn Toplantýsý

  Yer : Zigana Tv  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

13:30

Trabzon Ýl Telekom Müdürü H.Cahit Atasoy
“Canan’la Karadeniz” programýnda Ýnternet ve Türk Telekom konulu söyleþi.

   VAN
  Yer: Kazým Karabekir Caddesi Artos Ýþ Merkezi 4. Kat  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00

Ücretsiz Ýnternet cafe açýlýþý

10:30 - 20:00

Ýnternet ile ilgili sunumun projeksiyon cihazý ile gelen konuklara gösterim
Ücretsiz olarak internet halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.

nternet Haftas Basn Toplants

04.04.2003

Doum Gn Etkinlikleri Al Konumas
M.Akgl

12.04.2003


NTERNET AI: YEN BR MEDENYETE-SBERA'YA DORU MU? (Mehmet Niyazi Tanlr / Ilgaz Kaymakam)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tm
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katlmclar etkinliklerde kullandklar sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gnderirlerse bu tr etkinliklerde daha sonra da kullanlmak zere bir ariv oluturulacak ve ziyaretilerle paylalacaktr.

Destekleyenler blmnde bir hata ya da eksiklik ile karlarsanz bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta gndererek bize bildiriniz.


Desteiniz, nerileriniz ve eletirileriniz iin teekkr ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarm: