Internet (st) Kurulu
 

nternet Kurulu nternetin Trkiye'ye geliinin 10. yl dnmnde Trkiye nternetini bytmek, yeni projeler balatmak, nterneti geni kitlelere tantmak, yaymak, toplumun gndemine nterneti yerletirmek, ve Trkiye nternetine ivme verecek etkinliklerin yaplmas amacyla 7-20 Nisan' nternet Haftas olarak ilan etmitir.

 

 

17.04.2003

   ADANA
  Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi,
  Adana Tarým Ýl Müdürlüðü ve
  Adana Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü tarfýndan ortaklaþa düzenlene bu etkinlik Adana Zirai Mücadele Araþtýrma En  Çiftçiye Ýnternet Tm Liste

09:30-11.00

Panel: Ýnternet ve Tarým
Panelistler:
Prof.Dr.Zeynel CEBECÝ
Mustafa Akgül
Doç. Dr. Aykut Gül

  Düzenleyici : ADANA KUGEM
Toplantý Yeri : Adana Sanayi Odasý  KOSGEB Etkinlikleri Tm Liste

14:00

M. Akgül, C. Erbaþ, Intel

   ADIYAMAN
    Adýyaman Ýli Ýnternet Haaftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:00 - 22:00

Web Tasarým Kursu (24 Mart- 23 Mayýs)
Web Tasarým Yarýþmasý (Son Tarih : 24 Mayýs)
Ücretsiz e-Cafe Kütüphane

   AFYON
  Yer: Atatürk Kültür Merkezi  Afyon Kocatepe Üniversitesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:00

PANEL
Internet Çaðýnda Gazetecilik
PANELÝSTLER
“Internet Gazeteciliði nereden geldi, nereye gidiyor”
Doç.Dr. Halil Ýbrahim GÜRCAN (Anadolu Üniversitesi)
“Yazýlý Basýn ile Internet Gazeteciliðinin Karþýlaþtýrýlmasý”
Yrd.Doç.Dr. Ý.Hakký NAKÝLCÝOÐLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
“Internet Haber Sitelerinin Yapýsý”
Araþ.Gör. Haluk BÝRSEN (Anadolu Üniversitesi)
“Internet ve Basýn Hukuku”
Araþ.Gör. Barýþ GÜNAYDIN (Anadolu Üniversitesi)

   AMASYA
  Yer: Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Holü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

Etkinliklerimiz
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile temasa geçilerak Orta öðretim öðrecilerine Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda Günde 50 Öðrenciye Ýnternet ile ilgili seminer verilmektedir.
2- Ýl Müdürlüðümüz Müþteri hizmetleri holünde Ýnternet baðlantýlý bilgisayarlar kurularak ücretsiz olarak internet hizmeti verilmektedir

   ANKARA
    ODTÜ Bilgi Ýþlem Dairesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

13:45 - 16:45

"8 Yýllýk Egitime Katký Projesi" kapsamýndaki okullardan Bucuk Ýlköðretim Okulu öðrencilerine Internet'i tanýtma ve genel iþlevlerini açýklama amacýyla eðitimler verilecektir.

  Yer : Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý  ODTÜ Bilgi Ýþlem Dairesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:30 - 16:00

Açýlýþ
Sinevizyon Gösterisi
Konuk Konuþmacýlar
Söyleþi
Nostalji Müzesi/Sistem Salonu Gezisi

  Yer : KKM A Salonu 
  ODTÜ Bilgi Ýþlem Dairesi Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

16:30 - 19:30

"Yurdum Internet'i 10 Yaþýnda" Konulu Söyleþi
Kokteyl

   ARTVÝN
  Yer : Artvin Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

08:00 - 22:00

Artvin Ýl Telekom Müdürlüðünün Müþteri Hizmetleri Salonunda Halka açýk ücretsiz Ýnternet Evi.

   ÇANAKKALE
  Yer: Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00

TTNet ve desteklediði teknolojiler (XDSL,ATM,F/R,ISDN)
konulu sunum ve uygulama

   ÇANKIRI
  Yer : Yüksekokul G Blok Konferans Salonu  Çankýrý Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:30

Ýnternet ve Saðladýðý Fýrsatlar
Yrd.Doç.Dr. Rýza GÜRBÜZ (Çankýrý Meslek Yüksekokulu)
Hakan ATILGAN (Atýlgan Ticaret Ltd.Þti.)

15:00

IP Haberleþme Semineri
Gökhan GEYÝK (Elektronik Haberleþme 2.öðretim öðrencisi)
Nurettin Sancar OR (Elektronik Haberleþme 2.öðretim öðrencisi)

   ÝSTANBUL
  Yer : Ýstanbul Barosu Staj Eðitim Merkezi
Tel: (212) 292 19 92 -Konferanslar, herkese açik ve ücretsizdir  Ýstanbul Barosu Ýnternet ve Hukuk Konferanslarý Tm Liste

17:00

KONFERANS III
Av. Mehmet Gün - (Internet ve FSEK'ta Mali Haklara Iliskin Sözlesmelerde Kanit Sorunlari)
Mali haklara iliskin sözlesme ve islemlerin kanitlanmasinda FSEK sistemi ve mevcut sistemin internet imkanlari karsisinda uygulamada getirdigi sorunlar, çözüm ve degisiklik önerileri.
Av. Selma Toplu Ünlü - (Internet üzerinde marka tecavüzü ve haksiz rekabet) Alan adi tescilleri, alan adi ile markalar arasindaki ihtilaflar, UDRP tahkim sistemi altinda çözüm, sair haksiz rekabet halleri; linking, framing, metataging, banner reklamlari.

   BURSA
  Yer : Yeni Yalova Yolu Gençosman Telekom Müdürlüðü 1.kat  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

11:00

Ücretsiz Ýnternet Evi
Konuyla ilgili Bursa Ýl Telekom Müdürü Basýn Toplantýsý yaparak
açýklamalarda bulunacaktýr

   DENÝZLÝ
  Yer : Pamukkale Üniversitesi ÝÝBF Konferans Salonu Kýnýklý Kampüsü / Denizli
  Pamukkale Üniversite Ýnternet Haftasý Etkinlikleriwww Tm Liste

13:00 - 14:00

Açýlýþ Töreni ve Konuþmalarý
Kemal BÝLDÝÞ
Denizli KÜGEM Merkez Müdürü
Prof.Dr.Hasan KAZDAÐLI
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Ali AYGÖREN
Denizli Belediye Baþkaný
Recep YAZICIOÐLU
Denizli Valisi

14:00 - 14:30

Çay/ Kahve Arasý

14:30 - 16:00

E-DEVLET ve UYGULAMALARI
E-Belde Uygulamalarý: Yataðan Belediyesi
Tuncer Tunçbilek
Yataðan Belediye Baþkaný
Deðiþim Sürecinde E-Belediye Uygulamalarý
Ar.Gör. Naci Karkýn
Pamukkale Üniversitesi ÝÝBF.
“e-devlet”: Kent Bilgi Sistemleri ve Denizli
Hayati Güney, Haydar Þentapancý
Denizli Belediyesi

16:00 - 16:15

Çay/ Kahve Arasý

16:15 - 17:30

TEKNÝK ve YASAL ALTYAPI
Genel Network Yapýlarý
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özek
Pamukkale Üniversitesi Müh.Fak.
Türk Telekom'un Türkiye Internet Altyapýsýndaki Yeri
Þirzat Temiz
Türk Telekom Denizli
Internet’te Hukuki Güvenlik Açýsýndan Altyapý Eksiklikleri
Ar.Gör. Mehmet Emin Özgül
Pamukkale Üniversitesi ÝÝBF.
LINUX’da Güvenlik
Emre Kazdaðlý
Core Biliþim Güvenliði Grubu

   ELAZIÐ
  Yer: Bosna Hersek Bulvarý No:7/C (Merkez PTT Altý)
Not : “ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ “ 10.00- 22:00 saatlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:00 - 22:00

ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝMÝZ, tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr

14:00

e-eðitim
Pazarlama Müdürümüz Ýhsan TARAKÇI

   ERZURUM
  Yer: Yakutiye Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom 5. Bölge Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

09:00 - 17:00

Ücretsiz Ýnternet Ofisi

   ESKÝÞEHÝR
  Yer : Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu  Bilgisayar Kulübü Ýnternet Haftasi Etkinlikleri Tm Liste

10:00 - 11:00

Network Alt Yapi Hizmetleri
Türk Telekom

11:00 - 11:15

Çay arasi

11:15 - 12:15

Üç Boyutlu Animasyon
Anadolu Üniversitesi A.Ö.F
Yrd.Doç. Sebahattin Çaliskan

12.15 – 13.

Yemek Arasi

13:30 - 14:30

Internet Haberciligi ve NTVMSNBC
NTVMSNBC Genel Yayin Yönetmeni Yrd.
Can TÜZÜNER

14.30 – 14.

Çay Arasý

  Yer : Sivrihisar  Eskiþehir Kügem Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:00 - 16:00

Ýnternette Güvenlik, e-Devlet
Savaþ Uluçay, Renan Yiðitaslan

14:45 - 16:00

.Net Teknojileri ve .Net Sertifikalari
Erbil BAYSAL Microsoft Infopark

   ISPARTA
    Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlikleri  Tm Liste

Web Tasarým Yarýþmasý Sonuçlarý

   KARABÜK
  Yer: Halk Egitim Merkezi  Türk Telekom Ýl Müdürlüðüwww Tm Liste

Panel "Ýnternet Yaþamdýr"
Derya BOZKURT Il Telekom Bilgi Islem Mühendisligi

   KARS
  Kaðýzman  Kars Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:00-15:30

Ýnternetin Türkiye Ýçin Önemi
Yrd. Doç. Dr. Mithat Kaya
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Alkan

  Yer : Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paþa Endüstri Meslek Lisesi salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ýnternet cafe ücretsiz olarak 7-20 NÝSAN 2003 tarihlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.
Ýnternet Cafenin açýlýþý Kars Valisi Nevzat TURHAN tarafýndan 7 NÝSAN 2003 tarihinde saat 10.00 'da açýlacaktýr.

   KIRKLARELÝ
  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Karakaþbey Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu Fevzi Çakmak Cadde No:34 KIRKLARELÝ)  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   MALATYA
  Yer : Malatya Il Telekom Müdürlügü Beydaðý Telekom Müdürlügü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Ofisi
"Ýnternet Konusunda hertürlü teknik ve iþletim bilgisi verilmektedir"

   MUÐLA
  Yer : Muðla Üniversitesi Kampusu (Kötekli) Enformatik Laboratuvarlarý  Muðla Üniversitesi 6. Ýnternet Haftasý Eetkinlikleri  Tm Liste

09:00 – 12:

Üniversite personeline Ýnternet eðitimi ve serbest kullaným imkaný saðlanacaktýr
Muðla Ýl Telekom Müdürlüðünden Ýnternet Altyapýsý hakkýnda bilgilendirme yapýlacaktýr.

09:30 – 17:

Ýl Halk Kütüphanesine kurulacak 4 makine ile; Ýnternette araþtýrma, bilgi tarama ve bilgi eriþiminde dikkat edilecek hususlar konusunda kütüphane ziyaretçilerine eðitim verilecek ve Ýnternetten tarama yapma imkaný saðlanacaktýr

13:30 – 17:

Muðla Ýli kamu kurumlarýndan seçilmiþ toplam 40 personele Ýnternet eðitimi ve serbest kullaným imkaný saðlanacaktýr.
Muðla Ýl Telekom Müdürlüðünden Ýnternet Altyapýsý hakkýnda bilgilendirme yapýlacaktýr.

   NÝÐDE
    Niðde Ýli Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

08:00 - 24:00

Vatandaslara, internetin tanýtýmý amacýyla - Ýldeki Tüm internet kafelerden 17.4.2003 Persembe günü 08:00-24:00 saatleri arasinda ücretsiz yararlanIlabilecektir.

    Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnter Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

13:30-17:30

30 Agustos Ýlkögretim Okulu öðrencilerine, internet konulu sunum yapýlacak ve yüksek hýzlý internet baglantýsý olan bilgisayarlar ile ögrencilerin internette ücretsiz olarak çalýsmasý saglanacaktýr

   RÝZE
  Yer : Rize Valiliði Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

TTnet tanýtýmý amacýyla Telekom standý açýlmasý

  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Evi

  Yer : Halk Eðitim Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

Konferans "Ýnternet"

   SAKARYA
  Yýlýn Haber PortalýAnket Çalýþmasý Çekiliþler,Smarbook 3 modeli notebookHediye çekleriE Learning eðitimleri  Sakarya Üniversitesi Ýnternet Haftasý Programýwww Tm Liste

10:00 - 11:00

GELECEK LINUX - Görkem ÇETÝN
Linux Sistem Yöneticiliði 1

11:00 - 11:30

Müzik ve Ýkram

11:30 - 12:30

GELECEK LINUX - Görkem ÇETÝN
Linux Sistem Yöneticiliði 2

12:30 - 13:30

ÖÐLE YEMEÐÝ

13:30 - 14:30

CISCO SYSTEMS
Alper Erdal, Eðitim Sektörü Satýþ Müdürü
Bütünleþik ses, video ve veri þebekeleri

14:30 - 15:00

MÜZÝK VE ÝKRAM

15:00 - 16:00

TÜRKTELEKOM
Samet GÖL, Orkun PAMUKÇU
Network Alt Yapý Hizmetleri

   SAMSUN
  Toplantýnýn Yeri : Atatürk Kültür Merkezi (Küçük Salon)  Samsun Ýnternet Kurulu e-Samsun Ýnternet Haftasý Etkinlikleriwww Tm Liste

15:00 - 17:00

Ýnternetin Getirdikleri ve Götürdükleri
Mustafa ÇETÝN (19 Mayýs Üniversitesi Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný)

   SÝVAS
  ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.  Sivas Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

10:00 - 22:00

ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.

   TOKAT
  Yer: Gaziosmanpasa üniversitesi Reþadiye Meslek Yüksekokulu  Gaziosmanpasa üniversitesi Reþadiye Meslek Yüksekokulu Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

15:30

Konferans
Ýnternet Nedir? Sunduðu Ýmkanlar Nelerdir?

  Yer : Ýl Müdürlügümüzün eski hizmet binasýnýn Müþteri Hizmetleri salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   TRABZON
  Yer : Trabzon Kanuni Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

08:00 - 18:00

Ücretsiz Ýnternet’e eriþim hizmeti

  Yer : Aktif Radyo  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

11:00

Trabzon Ýl Telekom Müdürü H.Cahit Atasoy tarafýndan yerel Radyo olan Aktif Radyo’da Ýnternet ve Türk Telekom konulu söyleþi

  Yer: Akçaabat Anadolu Lisesi Konferans Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

14:00

Ýnterneti tanýtmak ve Türk Telekom’un Ýnternet’e katkýsý hakkýnda
Akçaabat Anadolu Lisesi ögrencilerine sunum.

   VAN
  Yer: Kazým Karabekir Caddesi Artos Ýþ Merkezi 4. Kat  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

09:00 - 20:00

Ýnternet ile ilgili sunumun projeksiyon cihazý ile gelen konuklara gösterim
Ücretsiz olarak internet halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.

nternet Haftas Basn Toplants

04.04.2003

Doum Gn Etkinlikleri Al Konumas
M.Akgl

12.04.2003


NTERNET AI: YEN BR MEDENYETE-SBERA'YA DORU MU? (Mehmet Niyazi Tanlr / Ilgaz Kaymakam)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tm
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katlmclar etkinliklerde kullandklar sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gnderirlerse bu tr etkinliklerde daha sonra da kullanlmak zere bir ariv oluturulacak ve ziyaretilerle paylalacaktr.

Destekleyenler blmnde bir hata ya da eksiklik ile karlarsanz bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta gndererek bize bildiriniz.


Desteiniz, nerileriniz ve eletirileriniz iin teekkr ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarm: