Internet (st) Kurulu
 

nternet Kurulu nternetin Trkiye'ye geliinin 10. yl dnmnde Trkiye nternetini bytmek, yeni projeler balatmak, nterneti geni kitlelere tantmak, yaymak, toplumun gndemine nterneti yerletirmek, ve Trkiye nternetine ivme verecek etkinliklerin yaplmas amacyla 7-20 Nisan' nternet Haftas olarak ilan etmitir.

 

 

20.04.2003

   ADIYAMAN
    Adýyaman Ýli Ýnternet Haaftasý Etkinlikleri Tm Liste

10:00 - 22:00

Web Tasarým Kursu (24 Mart- 23 Mayýs)
Web Tasarým Yarýþmasý (Son Tarih : 24 Mayýs)
Ücretsiz e-Cafe Kütüphane

   AMASYA
  Yer: Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Holü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

Etkinliklerimiz
1- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile temasa geçilerak Orta öðretim öðrecilerine Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda Günde 50 Öðrenciye Ýnternet ile ilgili seminer verilmektedir.
2- Ýl Müdürlüðümüz Müþteri hizmetleri holünde Ýnternet baðlantýlý bilgisayarlar kurularak ücretsiz olarak internet hizmeti verilmektedir

   ARTVÝN
  Yer : Artvin Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

08:00 - 22:00

Artvin Ýl Telekom Müdürlüðünün Müþteri Hizmetleri Salonunda Halka açýk ücretsiz Ýnternet Evi.

   ERZURUM
  Yer: Yakutiye Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom 5. Bölge Müdürlüðü ve Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

09:00 - 17:00

Ücretsiz Ýnternet Ofisi

   KAHRAMANMARAÞ
  Çalýþtay'ýn düzenleyicileri M. Akgül, E. Derman, M. U.Çaðlayan ve A. Özgit'dir.
seminerler düzenleyiciler ve LKD temilcisi tarafýndan verilecektir. LKD ve INETD
etkinliðe destek vermektedir.  Ýnternernet Anadolu'da Çalýþtayý - II Tm Liste

09:00 - 10:30

Internet Teknik Temelleri

11:00 - 12:30

LINUX ve Internet Servisleri

13:30 - 15:30

Panel : Türkiye'de Internet : Sorunlar ve Çözümler II

   KARS
  Yer : Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paþa Endüstri Meslek Lisesi salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

1

Ýnternet cafe ücretsiz olarak 7-20 NÝSAN 2003 tarihlerinde tüm halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.
Ýnternet Cafenin açýlýþý Kars Valisi Nevzat TURHAN tarafýndan 7 NÝSAN 2003 tarihinde saat 10.00 'da açýlacaktýr.

   KIRKLARELÝ
  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Karakaþbey Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu Fevzi Çakmak Cadde No:34 KIRKLARELÝ)  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   MALATYA
  Yer : Malatya Il Telekom Müdürlügü Beydaðý Telekom Müdürlügü  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Ofisi
"Ýnternet Konusunda hertürlü teknik ve iþletim bilgisi verilmektedir"

   RÝZE
  Yer : Rize Valiliði Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri Tm Liste

TTnet tanýtýmý amacýyla Telekom standý açýlmasý

  Yer : Ýl Telekom Müdürlüðü Müþteri Hizmetleri Salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri  Tm Liste

Ücretsiz Ýnternet Evi

   SÝVAS
  ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.  Sivas Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinliði Tm Liste

10:00 - 22:00

ÜCRETSÝZ internet cafe 7-20 Nisan tarihlerinde ve 10.00-22.00 saatlerinde tüm halkimizin hizmetinde olacaktýr.

   TOKAT
  Yer : Ýl Müdürlügümüzün eski hizmet binasýnýn Müþteri Hizmetleri salonu  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

10:00 - 22:00

Ücretsiz Ýnternet Cafe

   VAN
  Yer: Kazým Karabekir Caddesi Artos Ýþ Merkezi 4. Kat  Türk Telekom Ýl Müdürlüðü Tm Liste

09:00 - 20:00

Ýnternet ile ilgili sunumun projeksiyon cihazý ile gelen konuklara gösterim
Ücretsiz olarak internet halkýmýzýn hizmetinde olacaktýr.

nternet Haftas Basn Toplants

04.04.2003

Doum Gn Etkinlikleri Al Konumas
M.Akgl

12.04.2003


NTERNET AI: YEN BR MEDENYETE-SBERA'YA DORU MU? (Mehmet Niyazi Tanlr / Ilgaz Kaymakam)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tm
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katlmclar etkinliklerde kullandklar sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gnderirlerse bu tr etkinliklerde daha sonra da kullanlmak zere bir ariv oluturulacak ve ziyaretilerle paylalacaktr.

Destekleyenler blmnde bir hata ya da eksiklik ile karlarsanz bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta gndererek bize bildiriniz.


Desteiniz, nerileriniz ve eletirileriniz iin teekkr ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarm: