AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNETE ERþM MERKEZ 11-15 NÝSAN 2005

11.04.2005

YER: BELEDÝYE KÜLTÜR MERKEZÝ SERGÝ SALONU

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ TÜRK TELEKOM "EÐÝTÝME BÝLGÝSAYAR DESTEÐÝ" AÇILIÞ TÖRENÝ ULAþTýRMA BAKANý SAYýN BNAL YILDIRIM TARAFýNDAN VDEO KONFERANS YöNTEMYLE BLGSAYAR SýNýFý AçýLýþý.SAAT:12:OO

13.04.2005

YER: CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM OKULU MERKEZ / AFYONKARAHÝS

 
AFYON KOCATEPE ÜNVERSTES

14.04.2005

YER: ANS KAMPüSü PROF.DR.SABR BEKTÖRE KON.SAL.

10:00

10:15

AçýLýþ KONUþMASý
Rektör Yrd. Prof. Dr. Nalan BAYÞU SÖZBÝLÝR

10:15

11:00

AFYON KOCATEPE ÜNVERSTES ÝNTERNET ALTYAPýSý
Þb.Md. Ahmet YURDADUR

11:15

12:00

ÝNTERNET VERML KULLANMA TEKNKLER
Öðr.Gör. Ertuðrul ERGÜN

13:00

14:00

Að TEKNOLOJLER VE Að GüVENLð
MEHMET UÐURSOY TÜRKOM Network Proje Müdürü

14:15

15:15

HP SERVER ALES VE SERVER TEKNOLOJLER
MERDEN KAHVECÝOÐLU HP Server Ürün Müdürü

15:30

17:00

. NET TEKNOLOJLER VE WINDOWS 2003 SERVER
VOLKAN ERSOY BÝLGÝTÜRK TEKNOLOJÝ A.Þ. Genel müdürü

17:00

17:30

GENEL DEðERLENDRME VE KAPANýþ

 
AFYON KOCATEPE ÜNVERSTES

15.04.2005

YER: ANS KAMPüSü PROF.DR.SABR BEKTÖRE KON.SAL.

09:30

10:30

ÝNTERNETE ERþM VE ADSL TEKNOLOJS
Çetin DERÝNÖZ . Türk Telekom

11:00

12:00

ÝNTERNET ÜZERNDEN KüTüPHANE HZMETLER
Küt.Da.Bþk.V. Abdullah KÜNDEYÝ Uzm. Yakup AKGÜL

14:00

15:00

Að YAZýCýLARý VE GELþEN YAZýCý SEKTöRü
Özhan TÜRK PERA Kurumsal Proje Sorumlusu

15:30

16:30

ENFORMATðN EðTM VE ÖðRETMDEK YER
Doç. Dr. Mevlüt DOÐAN

16:45

17:30

WEB OF SCENCE
Ýlhan AKÇAL (Mikrobilgi )

17:30

18:00

GENEL DEðERLENDRME VE KAPANýþ

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÝNTERNETE ERþM VE ADSL TEKNOLOJS ÇETN DERÝNÖZ - PAZARLAMA MüDüRü SAAT 09:30-10:30

15.04.2005

YER: AKÜ MERKEZ KAMPÜSÜ PROF. SABR BEKTÖRE KONF.SALON

 
AFYON KOCATEPE ÜNVERSTES

22.04.2005

YER: BOLVADN MESLEK YüKSEK OKULU

10:30

10:45

AçýLýþ KONUþMASý

10:45

12:00

PHP-MYSQL LE ÝNTERNET PROðRAMCýLýðý
Þb.Md. Yýlmaz SARPKAYA Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý

13:30

14:30

ASP LE PROðRAMCLýK
Prog. Basri ÞEN Öðrenci Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

15:00

16:00

ENFORMATðN EðTM VE ÖðRETMDEK YER
Doç. Dr. Mevlüt DOÐAN

16:00

17:00

GENEL DEðERLENDRME VE KAPANýþ


nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri