KORKUTELİ KAYMAKAMLýðý TARAFýNDAN, 1-SİVİL TOPLUM öRGüTLERİYLE İþBİRLİÃ°İ YAPýLARAK İNTERNET EVLERİNİN AçýLMASý 2-ÝNTERNET KULLANýMý VE WEB SAYFA TASARýMý KURSLARý AçýLMASý 3-OKULLAR ARASý WEB SAYFASý KULLANýM YARýþMALARý

00.00.0000

YER: ANTALYA /KORKUTELİ

 
KORKUTELİ KAYMAKAMLýðý TARAFýNDAN, 4- OKULLARDA İNTERNET KöþESİ HAZýRLATýLMASý VE DERSLERDE İNTERNET KULLANýMýNýN YAYGýNLAþTýRýLMASý 5-ÝNTERNET BAðLANTýSý OLAN OKULLARýN İNTERNETİNİN çEVRE OKUL, öðRETMEN VE HALKýNýN KULLA

00.00.0000

YER: ANTALYA/KORKUTELİ

 
ELMALý KAYMAKAMLýðý MİLLİ EðİTİM MüDüRLüðü BüNYESİNDE, 1-ÝNTERNET HAFTASý KONULU SEMPOZYUM YAPýLMASý 2-ÝLçEMİZ YEREL GAZETELERİNDE İNTERNETİN YARARLARý KONULU YAZý YAYýNLANMASý 3-ÝLçE OKUL GAZETELERİNDE ÝNTERNET KöþELERİ

00.00.0000

YER: ANTALYA/ELMALý

 
ELMALý KAYMAKAMLýðý MİLLİ EðİTİM MüDüRLüðü BüNYESİNDE, 4-ÝLçEMİZ öðRENCİLERİ ARASýNDA "EN GüZEL WEB SİTESİ HAZýRLAMNASý"KONULU YARýþMA DüZENLENMESİ, 5-ÝLçEMİZ KURUMLARýNDAN İNTERNETİ EN YAYGýN KULLANAN KURUMUN SEçİLMESİNİ

00.00.0000

YER: ANTALYA/ELMALý

 
MANAVGAT ÝLçESİ MİLLİ EðİTİM MüDüRü ATİLA ÇETÝN'İN "OKULLARDA İNTERNET KULLANýMý VE öðRENCİLERİN İNTERNETTEN FAYDALANMALARý" KONULU KONFERANSý

13.04.2005

YER: ANADOLU VE KýZ MESLEK LİSESİ KONFERANS SALONU

 
MANAVGAT ÝLçESİ HALKEðİTİM MERKEZİ MüDüRü VEDAT ÇýNAR'ýN "BİLGİ Ã§Aðý, İNTERNET VE E-DEVLET UYGULAMALARý KONULU" TV KONUþMASý

14.04.2005

YER: YEREL TELEVİZYON KANALLARýNDAN KLAS TV VE MRT'DE

 
MANAVGAT ÝLçESİ HALKEðİTİM BİLGİSAYAR öðRETMENİ HALİL IÞIL'ýN "ÝNTERNET VE BİLİþİM TEKNOLOJİSİNİN KAZANýMLARý" KONULU KONFERANSý

14.04.2005

YER: ÝLçE HALK EðİTİM KüTüPHANESİ


İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri