“İNSAN ODAKLý HİZMETE DöNüLMESİ VE HİZMETLERDE þEFFAFLýðýN SAðLANMASý” AMACýYLA “E – BURDUR PROJESİ” UYGULAMAYA KONULMUþTUR.

08.04.2005

YER: BURDUR

VALİLİK BİLGİ-ÝþLEM MERKEZİ BİRİMİ KURULMUþTUR.

TüM DAİRELERDE BİLGİ-ÝþLEM BİRİMİ OLUþTURMA çALýþMALARý DEVAM ETMEKTEDİR.

HALK EðİTİM MERKEZİ MüDüRLüðüMüZCE üCRETSİZ OLARAK “BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLýðý” KURSLARý.

11-22 NİSAN TARİHLERİ ARASýNDA KURUM çALýþANLARýNA “TEMEL BİLGİSAYAR EðİTİMİ" KURSLARý.

 
T.TELEKOM ÝL MüD. TARAFýNDAN BURDUR VALİLİÃ°İ ÃL ÝDARE AMİRLERİ KOORDİNASYON TOPLANTýSýNDA "ÝNTERNET VE ADSL " KONULU SUNUM YAPýLACAKTýR.

11.04.2005

YER: BURDUR - ÖZEL ÝDARE ÝL MüDüRLüðü TOPLANTý SALONU

 
11-24 NİSAN 05 TARİHLERİNDE HER GüN 10:00 İLE 22:00 SAATLERİ ARASýNDA, BURDUR MERKEZ VE BUCAK İLçESİ T.TELEKOM BİNALARýNDA HALKA üCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SAðLANACAKTýR.

11.04.2005

YER: BURDUR MERKEZ VE BUCAK ÝLÇESÝ TELEKOM ÝÞLETMELERÝN

 
ÝNTERNET HAFTASý BOYUNCA ÝLİMİZDE BULUNAN TüM İNTERNET CAFELERDEKİ Ã¼CRET TARİFELERİ YARýYA İNDİRİLECEKTİR

11.04.2005

YER: BURDUR ÝLÝ

 
ÝNTERNET HAFTASý BOYUNCA BURDUR İLİ VE İLçELERİNDE HAFTA İLE İLGİLİ AFİþLEME VE AFİþ DAðýTýMýNýN YAPýLMASý

11.04.2005

YER: BURDUR ÝLÝ

 
23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK BAYRAMýNDA TüM çOCUKLARýMýZ İNTERNET CAFELERDEN üCRETSİZ YARARLANACAKTýR.

23.04.2005

YER: BURDUR ÝLÝ GENELÝ


İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri