ETKÝNLÝK TELEKOM ÝL MüDüRLüðü GEZC NTERNET ARACýNýN TüM HAFTA BOYUNCA LçE VE KöYLERE ZYARET VATANDAþLARA NTERNET ERþM SUNMASý

11.04.2005

YER: ERZURUMA BAðLý ÝLçELER VE KöYLER

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

11.04.2005

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALO

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK ÝNTERNETÝ TANITICI SLAYT GÖSTERÝSÝ

12.04.2005

YER: MEHMET AKÝF ERSOY ÝLKÖÐRETÝM KULU

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

12.04.2005

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALO

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ORTAÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK ÝNTERNETÝ TANITICI SLAYT GÖSTERÝSÝ

13.04.2005

YER: RIFKI SALÝM BURÇAK KIZMESLEKLÝSESÝ

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

13.04.2005

YER: (YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLER

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI

14.04.2005

YER: (YER: MERKEZ MEHMETÇÝK ÝLKÖÐRETÝM OKULU)

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

14.04.2005

YER: (YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLER

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

15.04.2005

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALO

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ORTA ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK ÝNTERNETÝ TANITICI SLAYT GÖSTERÝSÝ

15.04.2005

YER: CUMHURÝYET LÝSESÝ

 
TÜRK TELEKOMÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI

18.04.2005

YER: (YER: MERKEZ TATBÝKAT ÝLKÖÐRETÝM OKULU)

 
WEB TASARIM YARIÞMASI PLANADöKEN DAðýNýN TURZM YöNü LE TANýTýMýNý TEMA ALAN öDüLLü WEB TASARýM YARýþMASý

18.04.2005

YER: ERZURUM LSES KüLTüR MERKEZ

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI

19.04.2005

YER: (YER: MERKEZ MAREÞAL FEVZÝ ÇAKMAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU

 
E-DEVLET PANEL

19.04.2005

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ

14.00

17.00

E-DEVLET PANEL
DPT Valiilik

 
ÝNTERNET FUARI KAMU KURUMLARý VE ÖZEL SEKTöR TEMSLCLERNN KATýLACAðý NTERNET FUARý

19.04.2005

YER: ERZURUM LSES KüLTüR MERKEZ

 
ETKÝNLÝK ERZURUMDAK YOðUN MüþTER POTANSYEL OLAN YKM, TEMA VE DUMLU MAðAZASýNDA VATANDAþA üCRETSZ NTERNET ERþM

19.04.2005

YER: ERZURUM YKM, DUMLU VE TEMA MAðAZALARý

 
AÇILIÞ ASPX FORMATýNDA HAZýRLANAN VE WWW.ERZURUM.GOV.TR ADRESNDE YAYýNLANACAK OLAN YEN WEB STESNN AçýLýþý

19.04.2005

YER: ERZURUM LSES KüLTüR MERKEZ

 
ETKÝNLÝK ADSL ERþM BULUNAN ÝLK VE ORTA ÖðRETM KURUMLARý BLGSAYAR LABORATUVARLARýNýN VATANDAþA HZMET VERMES

19.04.2005

YER: ERZURUMDAK ÝLK VE ORTAöðRETM KURUMLARý

 
BÝLGÝSAYAR BAÐIÞI MAREþAL FEVZ ÇAKMAK VE TATBKAT ÝLKöðRETM OKULLARýNA BLGSAYAR BAðýþý

19.04.2005

YER: MAREþAL FEVZ ÇAKMAK VE TATBKAT ÝLKöðRETM OKULU

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI

20.04.2005

YER: (YER: AÞKALE ÝLÇESÝ)

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ MOBÝL ÝNTERNET OFÝSÝ

20.04.2005

YER: (YER: AÞKALE ÝLÇESÝ)

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI (

21.04.2005

YER: YER: KÖPRÜKÖY ÝLÇESÝ)

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ MOBÝL ÝNTERNET OFÝSÝ

21.04.2005

YER: (YER: KÖPRÜKÖY ÝLÇESÝ)

 
TÜRK TELEKOM ÝLMÜDÜRLÜÐÜ SUNUM ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK SLAYT GÖSTERÝSÝ VE ÝNTERNETÝN TANITIMI

22.04.2005

YER: (YER: ÇAT ÝLÇESÝ)

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSÝZ MOBÝL ÝNTERNET OFÝSÝ

22.04.2005

YER: (YER: ÇAT ÝLÇESÝ)


nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri