11-24 NÝSAN 2005 TARÝHLERÝ ARASI ÜCRETSÝZ ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ ADSL (2048/512 KBPS)

11.04.2005

YER: KASTAMONU ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ SALONU STAND AÇIÞMIÞ VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN KULLAMININA HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ YÜKSEK HIZLI ADSL (2048/512 KBPS) ÝNTERNET BAÐLANTILI ÝNTERNET HÝZMETÝ SUNULMUÞTUR.

 
" ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

12.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU (SAAT :14:00 ÝL MüDüRLüðüMüZ ÝHTSAS SERVS MüDüRLER,UZMAN,UZMAN YRD,ÞEF DüZEY PERSONEL)

 
\" ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU\" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

13.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (ÝL MüDüRLüðüMüZ TEKNK VE ÝDAR BRMLERNDE YER ALAN DðER PERSONELLER)

 
" ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU\\\" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

13.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (KASTAMONU GAZPAþA ÝLKöðRETM OKULU)

 
" ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU\\\\\\\" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

13.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :10:00 (KASTAMONU MERKEZ ÝLKöðRETM OKULU)

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

14.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :10:00 (KASTAMONU MERKEZ ÝLKöðRETM OKULU)

 
\" ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU\\\\\\\\\\\\\\\" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ”

14.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (KASTAMONU MUSTAFA KAYA ANADOLU LSES )

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

15.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :10:00 (KASTAMONU MERKEZ ÝLKöðRETM OKULU)

 
ÝNTERNETÝN YAÞAMIMIZDAKÝ ÖNEMÝ VE YERÝ ,XDSL LE ADSL TANITIMI VE ÝNTERNETTÝN EÐÝTÝME KATKISI ÝÇERÝKLÝ TOPLANTI DÜZENLENMÝÞ, AYRICA NTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU ÝLE “ÝNTERNET TANITIMINA Y

18.04.2005

YER: KASTAMONU ÖGRETMEN EVÝ TOPLANTI SALONU SAAT 14:30 KATILIMCILAR: (KASTAMONU ÝL VALMZ , BELEDYE BAþKANý, ÝLçE KAYMAKAMLARý,ÝLçE BELEDYE BAþKANLARý,TüM KAMU VE RESM KURUM AMRLER LE HALKýMýZ)

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

18.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :10:00 (KASTAMONU ATABEY ÝLKöðRETM OKULU)

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

18.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :16:00 (KASTAMONU GZAZPAþA ÝLKöðRETM OKULU

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

20.04.2005

YER: KASTAMONU ÝLTELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (KASTAMONU ANADOLU TCARET LSES)

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

21.04.2005

YER: KASTAMONU ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (KASTAMONU MUSTAFA KAYA ANODOLU LSES)

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

21.04.2005

YER: KASTAMONU ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :10:00 (KASTAMONU 23AGUSTOS ÝLKöðRETM OKULU )

 
ÝNTERNET DÜNYASI VE A D S L “ KONULU" BÝLGÝLENDÝRME SUNUMU “ÝNTERNET TANITIMINA YÖNELÝK FÝLM VE SLAYT GÖSTERÝSÝ

22.04.2005

YER: KASTAMONU ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜK BÝNASI EÐÝTÝM SALONU SAAT :14:00 (KASTAMONU ÝMAM HATP LSES)


nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri