Herhangi bir e-Devlet uygulamasý kullandýnýz mý?

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 14  > Sonraki >  >> Son >>

17.01.2006 13:01:58 Birsen KARABAÐ

Kullandým,kullandým ama devlet dairesinin kapýsýna gittiðinizde herhangi bir iþinizi yaptýrabilmek için, günler ve hatta haftalar bazende aylar süren koþturmacanýz oluyor ya, onun gibi þeylerle karþýlaþtým. Bence internet kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak yerine önce kafalarý deðiþtirmek gerekiyor diye düþünüyorum. e-devlet ya da devlet kurumu ile ilgili herhengi bir yapý, basit bir cevap vermek için dahi haftalarca bekliyorsunuz.
 

27.12.2005 10:27:41 Fýrat Günal

E- devlet uygulamasýnýn yaygýnlaþacaðýný ümit ediyorum.Ben hastanede kullandým Bürokrasiyi ortadan kaldýrýyor.ve gerçekten de insanlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor Saygýlarýmla
 

08.06.2005 20:09:35 Mustafa GÜNGÖR

Hayýr kullanmadým...
 

10.05.2005 16:43:28 HALÝT TEPE

2004 EYLÜL AYINDAN ÝTÝBAREN MUHASEBE MESLEÐÝMDEN DOLAYI TÜM VERGÝ BEYANNAMELERÝMÝ e-beyanname YOLU ÝLE GÖNDERMEMDEN ZAMAN VE ELEMAN ÇALIÞTIRMAMA GEREK KALMADI.AYRICA KAÐIT TASARRUFU YAPTI.TÜM VERGÝ+SÝGORTA+BAÐ-KUR BÝLGÝLERÝ ÝLE DÝÐER TÜM BÝLGÝLERÝ TEMÝN ETMEKTEÐÝM.BENÝM ÝÇÝN BÝLGÝ OKYUNUSU OLDU.AYRICA ÝNTERNET ÜZERÝNDEN TÜM TÜRKÝDEKÝ MESLEKTAÞLARIMLA ÝSTÝÞARE KURABÝLÝYORUM.BENÝM ÝÇÝN BÜYÜK BÝR NÝMETTÝR. SAYGILARIMLA; www.tepemuhasebe.sayfasi.com
 

01.05.2005 15:31:24 Halil ATAK

Evet Bir yerde bilgi edinme kanunundan faydalandým ve tc kimlik numaramý öðrenirken kullanýyorum.
 

01.05.2005 15:06:19 emre gümüþ

baba geç bunlarý yaaa sen önce kendi devletine; kýbrýsýna sahip çýk
 

25.04.2005 21:48:52 H.Hilmi çetindede

e-Devlet uygulamasý isterdim.Ama hala bu iþten yararlanabilmiþ deðilim.Bu uygulama insanlarý zorlamadan en kolay yolla gösterilirse sanýrým herkes bunu seve seve yerine getirir.Bazý banka sitelerinde olduðu gibi internetten iþlem yapan kiþi bir belge için sýralarda heba olursa bunun anlamý kalmaz düþüncesindeyim.Her vatandaþ , örneðin sadece TC kimlik numarasý ile e-Devlet ile iþlem yapabilecek konuma getirilmeli.Yani bu iþ iþkence deðil eðlence haline getirilirse baþarýlý olur.
 

24.04.2005 09:38:18 Aþkýn ÞEKER

Hayýr kullanmadým ama iyi olmalý
 

23.04.2005 16:21:21 Hüseyin kara

Evet ama iyiolmadý
 

22.04.2005 08:23:58 bedirhan güven

bilgisayar bir bela ama tatlý birbela.Onsuz olmuyor diyorum,birkez kullanýnca vazgeçemiyorsunuz.
 


  Yorum Yaz

FORUM KULLANIM KURALLARI:
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri