Ýnternet haftasýnýn yararlý olduðunu düþünüyor musunuz?

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 20  > Sonraki >  >> Son >>

08.09.2006 15:48:56 baþak beþiktepe

internet çaðýmýzýn teknoloji harikasý bunu herkesin bilmesini isterdim ama malesef bir çoðumuz habersiz..fakat bence hiç bir þey için geç kalýnmýþ sayýlmaz
 

18.05.2005 08:11:44 ahmet kocaoðlu

Ýnternet; çaðýmýzda bilgiye ulaþmada en kýsa yoldur. Umarým bundan sonra da ücretsiz yani sifresiz bilgilere ulaþýlýr. Frontpagenin ne olduðunu bir sene önce bilmezdim Þimdi bir okul sitemiz var. www.sehitnazim.k12.tr internette paylaþýmý seven insanlardan öðrendim. Zararlý yayýnlarýda olacaktýr. bunlardan kurtulmak da biz öðretmen ve velilere düþer.
 

13.05.2005 15:35:52 sevda

evet gerçekten çok yararlý olduðunu ve kolaylýk saðladýðýný düþünüyorum.
 

11.05.2005 23:30:26 selim

türk telekomun hýrsýzlýklarýndan internetie giremez olduk.Soydukça soyuyor bizleri ama hizmet ve kalite sýfýr.Avrupa megabit baðlantýya 30-40 dolar verirken bizler beþ para etmez hizmete 50 milyon veriyoruz adamlar bize gö.. güler beee.Þu çalýþmayan insani deðerlerden ömahrum kalmýþ memurlarýn kovulup ahlaklý ve telekom iþini bilenlerin orayý doldurmasýný isterdim.
 

02.05.2005 15:09:41 Mustafa Þadoðlu

baþýmýza þu internet haftasýný bela ettiniz kardeþim... zaten bilen biliyor interneti... kime ne anlatacaðýz ki?
 

01.05.2005 16:31:15 ugurcan demirkol

internet haftasý gercekten bir kac kiþinin cabalarýyla ve heryere afiþ yapýþtýrýlarak kutlanacakca o afiþ paralarýna yazýk oluyor...oncelikle telekom kendi personelini internet hakkýnda egitmeli sonra þu eski teknolijileri yenileyip adsl fiyatlarýný ucuzlatýp,sonra bu iþin erbabý kiþileri bulup ülkenin heryerinde paneller konferanslar düzenlenmeli...
 

01.05.2005 15:37:48 Halil ATAK

Ýlternet haftasýnýn kimseye yararlý olduðunu düþünmüyorum. Bence öncelikle Telekom kendine gelsin ve interneti ucuzlatsýn. Daha bu ülkede, gerçekten de interneti bir bilgi kaynaðý olarak kullanmak isteyip te -telekom'un- adsl ve diðer internet baðlantý ücretlerini ödeyemeyecek durumda insanlar var. ÜCRETLER AVRUPA ÜLKELERÝ ve AMERÝKAYA GÖRE ÇOK PAHALI... ARAÞTIRSINLAR VE GÖRSÜNLER...
 

26.04.2005 18:58:40 Ali YILDIRIM

evet internet haftasý bence herkese yararlý olur...benden bu kadar.. ßy
 

25.04.2005 21:50:54 H.Hilmi çetindede

Ýnternet haftasýnýn bugune kadar yararlý olduðunu görmedim ve yararlý oldu diyenide duymadým..Sahi bu internet haftasý nerede kutlanýr , ne yapýlýr,sonuçlarý nedir?
 

24.04.2005 00:44:08 GÜLDEN DÜZGÜN

ÝNTERNET ERÝÞÝMÝNÝN DAHA HIZLI EKONOMÝK OLARAK UYGUN ORTAMLARA YÖNLENDÝRÝLMESÝNÝ VE GENELLÝKLE TOPLUMUMUZUN ANLIK CHAT ODALARINDA VAKÝT HARCAMALARININ YANISIRA BÝREYLERÝN BÝRBÝRLERÝNE BÝRÞEYLER KAZANDIRABÝLECEKLERÝ SÝTELERE ÇEKEBÝLECEK PROJELERÝN CANLANDIRILMASINI ÝSTERÝM. ÝNTERNET HAFTAMIZ BÜTÜN TOPLUMUMUZ ÝÇÝN HAYIRLI OLSUN.
 


  Yorum Yaz

FORUM KULLANIM KURALLARI:
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 231 17 20 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri