AÇILIÞ / PANEL / SERGÝ VE STANDLAR / SINIRSIZ ÝNTERNET / YARIÞMA

11.04.2006

YER: ÇOMÜ SüLEYMAN DEMREL KONFERANS SALONU


10:00

10:30


Erhan KAYA (Çnkl. Ýl Türk Telekom Yöneticisi) / Mürsel YILMAZ (Çanakkale Ýl Milli Eðitim Müdürü) / Prof.Dr. Ramazan AYDIN (Rektör) / Yusuf ÝNCE (Vali Yardýmcýsý)

10:30

11:30

PANEL "GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE ÝNTERNET"
Panalistler:Prof.Dr. Osman DEMÝRCAN (Rektör Dnþ.) / Prof.Dr.Salih Zeki TUTKUN (Müh.Mim.Fak.Dek.) / Prof.Dr.M.Emin ÖZEL (Fen Bil.Enst.Müd.) / Müslüm BULUT (Milli Eðitim Müd.Yrd.) / Erhan KAYA (Çnkl. Ýl Türk Telekom Yöneticisi)

10:30

11:30

PANEL "GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE ÝNTERNET"
Moderatör:Prof.Dr. Hülya YILDIRIM (Bilgs. Müh. Böl. Baþkaný)

11:30

SERGÝ VE STANDLARIN AÇILIÞI

11:45

ÜCRETSÝZ/SINIRSIZ ÝNTERNET OLANAÐININ BAÞLATILMASI 11-22 NÝSAN 2006 SÜRESÝNCE 10:00 - 15:00 SAATLERÝ ARASINDA

YARIÞMA : ÇANAKKALE çN WEB SAYFASý TASARýMý DETAYLý BLGLERE HTTP://CE.COMU.EDU.TR/YARSMA ADRESNDEN ULAþýLABLR.

 
KONFERANSLAR

14.04.2006

YER: TROA KüLTüR MERKEZ (ÇOMÜ KAMPüS)

14:00

15:30

(ÇOMÜ BLþM TOPLULUðU VE TüRK TELEKOM) 1.TÜRK TELEKOM (ÝNTERNET)

15:45

16:45

(ÇOMÜ BLþM TOPLULUðU VE TüRK TELEKOM) 2.ÇOMÜ BLþM TOPLULUðU

 
TÜRK TELEKOM - ÝNTERNETN DüNü BUGüNü

15.04.2006

YER: ÇAN MESLEK YüKSEKOKULU SALONU


14:00

TüRK TELEKOM ÝNTERNET SUNUMU / 1 GüNLüK üCRETSZ NTERNET STANDý

 
TÜRK TELEKOM - ÝNTERNETN DüNü BUGüNü

17.04.2006

YER: YENCE MESLEK YüKSEKOKULU SALONU


16:00

TüRK TELEKOM ÝNTERNET SUNUMU / 1 GüNLüK üCRETSZ NTERNET STANDý

 
TÜRK TELEKOM - ÝNTERNETN DüNü BUGüNü

17.04.2006

YER: BGA ÝKTSAT VE ÝþLETME FAKüLTES

10:00

TüRK TELEKOM ÝNTERNET SUNUMU / 1 GüNLüK üCRETSZ NTERNET STANDý

 
TÜRK TELEKOM - ÝNTERNETN DüNü BUGüNü

18.04.2006

YER: ESNAF KEFALET KOOP. KONFERANS SALONU/EZÝNE

14:00

16:00

TüRK TELEKOM ÝNTERNET SUNUMU / 1 GüNLüK üCRETSZ NTERNET STANDý

 
TÜRK TELEKOM - ÝNTERNETN DüNü BUGüNü

20.04.2006

YER: BELEDYE TOPLANTý SALONU/GELÝBOLU

14:00

16:00

TüRK TELEKOM ÝNTERNET SUNUMU / 1 GüNLüK üCRETSZ NTERNET STANDý

 
17-20/04/2006 / KONU: HALK GüNü SöYLEþLER / TüRK TELEKOM SöYLEþS 19/04/2006 / ÇOMÜ BLGSAYAR MüH. SöYLEþLER

20.04.2006

YER: ÇOMÜ KüLTüR EV

 
KONU:WEB YARýþMASý SONUçLARý / ÖDüL VE SERTFKA DAðýTýMý

20.04.2006

YER: TROA KüLTüR MERKEZ SAAT:14:00


 

 
nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri