ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNET HAFTASI BOYUNCA ADSL MÜÞTERÝSÝ OLMAK ÝÇÝN MÜRACAAT EDEN MÜÞTERÝLERÝMÝZ ARASINDAN ÇEKÝLÝÞLE BELÝRLENEN 20 MÜÞTERÝYE BAÐLATI ÜCRETÝ ALINMADAN ADSL BAÐLANTISI YAPILACAK

00.00.0000

YER: ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ

 
TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜNCE VATANDAÞLARIMIZ ARASINDAN 5 KÝÞÝYE ADSL MODEM HEDÝYE EDÝLECEKTÝR.

00.00.0000

YER: ERZURUM

 
ÝL GENELÝNDEKÝ 5 BÝLLBOARDA ÝNTERNET HAFTASI ÝLE ÝLGÝLÝ HAZIRLANAN AFÝÞLER ASILACAKTIR.

09.04.2006

YER:

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

10.04.2006

YER: M.AKÝF ERSOY ANADOLU LÝSESÝ

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

10.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

10.04.2006

YER: ZÝYA GÖKALP LÝSESÝ

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

11.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

11.04.2006

YER: MÝMARSÝNAN ÝLK ÖÐRETÝM OKULU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

11.04.2006

YER: YUNUS EMRE ÝLKÖÐRETÝM OKULU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

12.04.2006

YER: ÝSPÝR LÝSESÝ

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

12.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

13.04.2006

YER: PASÝNLER LÝSESÝ

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

13.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

13.04.2006

YER: ALVAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU /PASÝNLER

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

14.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAYGINLAÞTIRICI SUNUM

14.04.2006

YER: TORTUM LÝSESÝ

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

15.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÞEHRÝMÝZÝN MUHTELÝF YERLERÝNDE STANDLAR AÇILARAK VATANDAÞLARIMIZI ÝNTERNET ÝLE ALAKALI BÝLGÝLENDÝRME YAPILACAKTIR.

17.04.2006

YER: ERZURUM

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

17.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

18.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

19.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

20.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ERZURUM YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET OFÝSÝ

21.04.2006

YER: YAKUTÝYE TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
ULAÞTIRMA BAKANIMIZ SAYIN BÝNALÝ YILDIRIMIN AÇILIÞINI YAPACAÐI "GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE BÝLÝÞÝM CÝHAZLARI SERGÝSÝ"

23.04.2006

YER: ÝL KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ SERGÝ SALONU

 
VALÝLÝK BÝLGÝ ÝÞLEM KOORDÝNATÖRLÜÐÜNCE HAZIRLANAN PALANDÖKEN DAÐININ 3 BOYUTLU SÝMÜLASYONU VATANDAÞLARIMIZA TANITILACAKTIR

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU

 
PALANDÖKEN BELEDÝYESÝNCE OTOMASYONA GEÇÝRÝLEN MUHTARLIK PROJELERÝNÝN TANITIMI

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONUNDA

 
- ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ, BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ VE PALANDÖKEN BELEDÝYESÝNCE ÝLÝMÝZDEKÝ ÝNTERNET CAFELERÝN GÜNÜ ÜCRETSÝZ HÝZMET VERMELERÝ SAÐLANACAKTIR

23.04.2006

YER:

 
ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÇOCUK ÞUBESÝNCE SOKAK ÇOCUKLARININ SERGÝ SALONUNU GEZMELERÝ SAÐLANACAKTIR.

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU

 
ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNCE ARAÇ SORGULAMA VE KAZA SORGULAMA SÝSTEMLERÝ TANITILACAKTIR.

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU

 
ESKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ STANDINDA SU ABONELÝÐÝ SORGULAMASI GERÇEKLEÞTÝRÝLECEKTÝR.

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU

 
VALÝLÝK BÝLGÝ ÝÞLEM KOORDÝNATÖRLÜÐÜNCE YAPIMI TAMAMLANAN ÝLÇE WEB SÝTELERÝNDEN ÖRNEK OLARAK ÞENKAYA ÝLÇESÝ RESMÝ WEB SAYFASININ SERGÝ SALONUNDA TANITILACAKTIR

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU

 
BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ VE ÝL KRÝZ MERKEZÝNCE E-DEVLET PANELÝ VE SERGÝ DUYURULARI ÝÇÝN VATANDAÞA SMS GÖNDERÝLECEK

23.04.2006

YER:

 
MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜNCE MÝCROSOFT TARAFINDAN ÖÐRETMENLERÝ KONU ALAN UZAKTAN ÖÐRETMEN EÐÝTÝMLERÝ PROJESÝ TANITILACAKTIR.

23.04.2006

YER: SERGÝ SALONU


 

 
nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri