KARAMAN ÝL TELEKOM MüDüRLüðüNCE 10-21 NİSAN 2006 TARİHLERİ ARASýNDA PTT MERKEZ MüDüRLüðü MüþTERİ SALONUNDA TANýTýM STANTý AçýLARAK, ÝNTERNET HİZMETİ Ã¼CRETSİZ OLARAK KULLANýCýLARA SUNULACAKTýR.

10.04.2006

YER: KARAMAN PTT MERKEZ MüDüRLüðü

 
10-23 NİSAN 2006 ARASýNDA BİLGİSAYAR LABORATUVARý OLMAYAN Ý.Ö.O öðRENCİLERİNE S.Ü.K.M.Y.O. BİLGİSAYAR BöLüMü VE BİLGİSAYAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ, BİLGİSAYAR VE ÝNTERNET KONULU EðİTİMLER VERİLEREK İNTERNET KULLANýMý SAðLANACAKTýR

10.04.2006

YER: S. Ü. MESLEK YüKSEK OKULU BİLGİSAYAR BöLüMü KARAMAN BİLGİSAYAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ

 
SABAHATTİN ALTUN ÝL MİLLİ EðİTİM MüDüRü

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 09:30-09:40

 
ÝNTERNETİN GELİþİMİ, EðİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ã–Ã°RETİM GöREVLİSİ DR. YUSUF DİLAY

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F.YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 09:40-09:50

 
ARA

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 14:30-15:00

 
İNTERNET SAYFA TASARýMý İBRAHİM DURAN BİLGİSAYAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

13:50

14:30


 
İNTERNET üZERİNDEN EV OTOMASYONU HAKKý SOY S.ü.K.M.Y.O. öðRETİM ELEMANý

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

13:30

13:50


 
İL TELEKOM MüDüRLüðü PROMOSYON çEKİLİþİ

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

11:40

12:00


 
İNTERNETTE GüVENLİK YüKSEL çELİK S.ü.K.M.Y.O. öðRETİM ELEMANý

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

11:20

11:40


 
İNTERNET VE E-TİCARET DR. SELDA ALAGöZ S.ü.K.İ.İ.B.F.

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

11:00

11:20


 
İNTERNETİN GELİþİMİ, EðİTİMDEKİ YERİ VE öNEMİ DR. YUSUF DİLAY S.ü.K.M.Y.O. öðRETİM ELEMANý

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

09:40

09:50


 
KARAMAN İL TELEKOM MüDüRLüðüNCE 13-14 NİSAN 2006 TARİHLERİNDE S.ü.K.İ.İ.B.F. KONFERANS SALONU GİRİþİNE TANýTýM SATANDý AçýLARAK İNTERNET HİZMETİ Ã¼CRETSİZ OLARAK KULLANýCýLARA SUNULACAKTýR.

13.04.2006

YER: S.ü.KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKüLTESİ


 
AçýLýþ SABAHADDİN ALTUN İL MİLLİ EðİTİM MüDüRü

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

09:30

09:40


 
KARAMAN DA İNTERNET ALTYAPýSý MEHMET OLCAR İL TELEKOM MüDüRLüðü

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

09.50

10.10


 
İNTERNET VE BİLİþİM SUçLARý MUSTAFA DOLMAZ İL EMNİYET MüDüRLüðü

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

10.10

10.30


 
ARA İKRAM

13.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

10.30

11.00


 
LİNUX İþLETİM SİSTEMİ, KURULUM ENVER ALTýN İSTANBUL LİNUX KULLANýCýLARý DERNEðİ

14.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 10:00-12:00

 
GNU PROGRAMLAMA, GNU/LİNUX İLE PROGRAMLAMAYA GİRİþ ENVER ALTýN İSTANBUL LİNUX KULLANýCýLARý DERNEðİ

14.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 13:30-15:00

 
ARA

14.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 15:00-15:15

 
öZGüR YAZýLýM, LİNUX, GNOME, MONO YAKýN TARİH ENVER ALTýN İSTANBUL LİNUX KULLANýCýLARý DERNEðİ

14.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 15:15-17:00

 
KAPANýþ

14.04.2006

YER: S.ü.K.İ.İ.B.F. YUNUS EMRE KONFERANS SALONU SAAT 17:00


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri