TÜRKÝYEDE ÝNTERNET (NTERNET HAFTASý öZEL)

09.04.2006

YER: SAMSUN KANAL S TELEVZYONU CANLý YAYýN

21.00

23.00

DOç.DR. MUSTAFA AKGÜL, TüRKYE ÝNTERNET KURULU, YRD.DOç.MUSTAFA ULUTAÞ OMU, CEVDET AYDIN ÝL MLL EðTM MüDüRü, MUSTAFA KARABÝBER VALLK BLG ÝþLEM MERKEZ YöNETCS
KANAL S izleyicileri

 
E-SAMSUN KARADENÝZ BÝLÝÞÝM ETKÝNLÝKLERÝ AÇILIÞ KONUÞMALARI

10.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

13.30

14.00

AçýLýþ KONUþMALARý
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

14.00

14.10

ÝNTERNET ÜZERÝNDEN CANLI GÖRÜÞMELER
Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Necat BÝRÝNCÝ, MEB Müsteþar Yardýmcýsý Salih ÇELÝK, Personel Genel Müdürü Remzi KAYA

14.10

14.30

Ý.HAKKý AKÞENER (ÝþNET GENEL MüDüRü)
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
TÜRKÝYEDE ÝNTERNET

10.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

14.30

17.00

DOç. DR. MUSTAFA AKGÜL BLKENT ÜNVERSTES ÖðRETM üYES, TüRKYE ÝNTERNET KURULU üYES,
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
TÜRKÝYE DE VE DÜNYADA ECDL

10.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

17.00

17.30

AYHAN GÜREL ECDL TüRKYE GENEL MüDüRü
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

10.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm katýlýmcýlara açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
SAMSUN GAZÝ ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝNTERNET ERÝÞÝM MERKEZÝ AÇILIÞI

10.04.2006

YER: SAMSUN GAZÝ ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ MÜDÜRLÜÐÜ KALE MAHALLES 19 MAYýS BULVARý NO : 25 SAMSUN TEL 4312891

11.00

SAMSUN GAZÝ ÝL HALK KÜTÜPHANESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝNTERNET ERÝÞÝM MERKEZÝ AÇILIÞI
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
TÜRKÝYE DE ÝNTERNETÝN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI (PANEL - EMO SAMSUN ÞUBESÝ - MMO SAMSUN ÞUBESÝ)

11.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

14.00

15.00

I. TUR PANEL YöNETCS: YRD. DOç DR. MUSTAFA ULUTAþ OMÜ - BLGSAYAR BöLüM BAþKANý KONUþMACýLAR: AHMET HAMZA ELEKTRK-ELEKTRONK MüH. ELEKTRK MüHENDSLER ODASý - EMO YüCEL BAðRýAçýK ELEKTRK-ELEKTRONK MüHENDS MEHME
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

15.00

15.15

ARA

15.15

16.15

II. TUR PANEL YöNETCS: YRD. DOç DR. MUSTAFA ULUTAþ OMÜ - BLGSAYAR BöLüM BAþKANý KONUþMACýLAR: AHMET HAMZA ELEKTRK-ELEKTRONK MüH. ELEKTRK MüHENDSLER ODASý - EMO YüCEL BAðRýAçýK ELEKTRK-ELEKTRONK MüHENDS MEH
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
E-DEVLET UYGULAMALARI

11.04.2006

YER: ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ

09.00

16.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkez ve Ýlçelerde görevli Polis Memurlarý

16.00

20.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkezde Görevli Polis Memurlarý

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

11.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
TÝCARÝ ÝNTERNET BANKACILIÐI (TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI)

12.04.2006

YER: KOSGEB TOPLANTI SALONU

14.45

15.30

SEÇÝL DEMÝR BÝREYSEL BANKACILIK UZMANI
KOSGEB üyeleri

 
E-DEVLET UYGULAMALARI

12.04.2006

YER: ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ

09.00

16.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkez ve Ýlçelerde görevli Polis Memurlarý

16.00

20.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkezde Görevli Polis Memurlarý

 
WEB TASARIMI (EREN BÝLGÝ AKADEMÝSÝ )

12.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

11.30

12.00

HASAN EREN
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
ÝNTERNETTE ÇOK DÝLLÝLÝK ( NETPÝA )

12.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

10.00

10.30

KORAY KOCAGÖNCÜ, NETPA GENEL MüDüRü
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
ÝNTERNETTE ÇOK DÝLLÝLÝK ( NETPÝA )

12.04.2006

YER: KOSGEB TOPLANTý SALONU

14.00

14.45

KORAY KOCAGÖNCÜ, NETPÝA GENEL MÜDÜRÜ
KOSGEB üyeleri

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

12.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
ÝNTERNETTE SON TEHDÝTLER VE ÖNERÝLEN ÇÖZÜMLER (PROGRM YOGUN SÝS NEDENÝ ÝLE UCAK OLMAMASI NEDENÝ ÝLE ÝPTAL EDÝLDÝ)

12.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

14.00

16.00

MURAT GÖÇE, LDYUM GENEL KOORDNATöR
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
BÝREYSEL ÝNTERNET BANKACILIÐI (TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI)

12.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

10.30

11.30

SEçL DEMÝR BREYSEL BANKACýLýK UZMANý
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
AVRUPA BÝRLÝGÝNDE E-LEARNÝNG (E-ÖÐRENME) PROJELERÝ

13.04.2006

YER: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ (KÜÇÜK SALON)

10.00

12.00

HAYDAR TUNA MLL EðTM BAKANLýðý EðTM TEKNOLOJLER GENEL MüDüRLüðü
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
E-DEVLET UYGULAMALARI

13.04.2006

YER: ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ

09.00

16.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkez ve Ýlçelerde görevli Polis Memurlarý

16.00

20.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkezde Görevli Polis Memurlarý

 
TÜRK TELEKOM VE BÝLÝÞÝM PROJELERÝ

13.04.2006

YER: ATATüRK KüLTüR MERKEZ (KüçüK SALON)

14.00

16.00

DR. CEBRAL TAÞKIN KULLANCý SERVSLER MüDüRü TüRK TELEKOM BLþM AðLARý DARES BAþKANLýðý
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

13.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
ELEKTRONÝK ÝMZANIN HUKUKÝ BOYUTU VE DÜZENLEMELER

14.04.2006

YER: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ

14.00

15.00

KEMAL SACD SARýKAYA TELEKOMüNKASYON UZMANý YASN BAKýRCý TELEKOMüNKASYON UZMAN YARDýMCýSý
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

14.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
E-DEVLET KAPISI KONFERANS

14.04.2006

YER: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ (KÜÇÜK SALON)

10.00

12.00

MEHMET TOROS TüRK TELEKOM GENEL MüDüR YARDýMCýSý, YAVUZ AÇIKGÖZ ELEKTRONK MüHENDS TÜRK TELEKOM BÝLÝÞÝM AÐLARI DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI
SAMSUN ÝNTERNET KURULU ÜYELERÝ, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn amirleri ile Bilgi Ýþlem Merkezi görevlileri, Bilgisayar Öðretmenleri, Öðrenciler, tüm katýlýmcýlar

 
E-DEVLET UYGULAMALARI

14.04.2006

YER: ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ

09.00

16.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkez ve Ýlçelerde görevli Polis Memurlarý

16.00

20.00

SEBAHATTN ARTUN ÝL EMNYET MüDüR YARDýMCýSý AL KAYA ÝL EMNYET MüDüRLüðü BLG ÝþLEM ÞUBE MüDüRü
Merkezde Görevli Polis Memurlarý

 
E-DEVLET UYGULAMALARI

15.04.2006

YER: ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜGÜ

16.00

22.00

SEBAHATTÝN ARTUN ÝL EMNÝYET MÜDÜR YARDIMCISI ALÝ KAYA ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ BÝLGÝ ÝÞLEM ÞUBE MÜDÜRÜ
Merkezde Görevli Polis Memurlarý

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

15.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

16.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
TEMEL BÝLGÝSAYAR, DONANIM VE ÝNTERNET KULLANIMI SEMÝNERÝ

17.04.2006

YER: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ HÝZMET BÝNASI/ ATAKUM

17.00

21.00

ARSLAN KARANFÝL GENEL SEKRETER, KöKNAL KARABÝBER BLG ÝþLEM MERKEZ
Ýl ve Ýlçe Özel Ýdareleri Personeli

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

17.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

18.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
TEMEL BÝLGÝSAYAR, DONANIM VE ÝNTERNET KULLANIMI SEMÝNERÝ

18.04.2006

YER: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ HÝZMET BÝNASI/ ATAKUM

17.00

21.00

KÖKNAL KARABÝBER, ÝSMAÝL TORGAY, BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
Ýl ve Ýlçe Özel Ýdareleri Personeli

 
TEMEL BÝLGÝSAYAR, DONANIM VE ÝNTERNET KULLANIMI SEMÝNERÝ

19.04.2006

YER: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ HÝZMET BÝNASI/ ATAKUM

17.00

21.00

KÖKNAL KARABÝBER, ÝSMAÝL TORGAY BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
Ýl ve Ýlçe Özel Ýdareleri Personeli

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

19.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
TEMEL BÝLGÝSAYAR, DONANIM VE ÝNTERNET KULLANIMI SEMÝNERÝ

20.04.2006

YER: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ HÝZMET BÝNASI /ATAKUM

17.00

21.00

KÖKNAL KARABÝBER, ÝSMAÝL TORGAY, ÞERÝF YILDIRIM, SAVAÞ KELEÞ, ARÝF KIRAN BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
Ýl ve Ýlçe Özel Ýdareleri Personeli

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

20.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
TEMEL BÝLGÝSAYAR, DONANIM VE ÝNTERNET KULLANIMI SEMÝNERÝ

21.04.2006

YER: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ HÝZMET BÝNASI /ATAKUM

17.00

21.00

KÖKNAL KARABÝBER, ÝSMAÝL TORGAY, ÞERÝF YILDIRIM, SAVAÞ KELEÞ, ARÝF KIRAN BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ
Ýl ve Ýlçe Özel Ýdareleri Personeli

 
BÝLGÝSAYAR VE ÝNTERNET

21.04.2006

YER: 19 MAYIS ÇOK PROÐRAMLI LÝSESÝ SALONU

10.30

12.00

ONDOKUZ MAYýS KAYMAKAMý YUSUF GÜLER, SAMSUN VALLð BLG ÝþLEM MERKEZ YöNETCS MUSTAFA KARABÝBER, ÝLçE YAZý ÝþLER MüDüRü HALM DANACI
Kam Kurum ve Kuruluþlarýnýn Temsilcileri

14.00

16.00

BLG ÝþLEM MERKEZ YöNETCS MUSTAFA KARABÝBER, ÝLçE YAZý ÝþLER MüDüRü HALM DANACI, BLGSAYAR ÖðRETMEN FLZ YILDIRIM
Lise Öðrencileri

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

21.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

22.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)

 
WEB TASARIMI - ÝNTERNET HALKA AÇIK ÜCRETSÝZ

23.04.2006

YER: EREN BLG AKADEMS KALE MAHALLES OSMANYE CADDES NO: 10 KAT: 3 SAMSUN

10.00

12.00

HASAN EREN
Tüm Katýlýmcýlara Açýktýr (10 Kiþilik 431 65 73 önkayýt yaptýrýlmasý gerekir)


 

 
nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri