YOZGAT BİLİþİM ETKİNLİKLERİ (YBE-IV) AçýLýþý

11.04.2006

YER: YOZGAT KüLTüR MERKEZİ

13.30

14.00

AçýLýþ KONUþMASý
Prof. Dr. Yunus Akçamur, Dekan

14.00

14.30

PROTOKOL KONUþMALARý

14.30

14.45

YBE-IV SUNUMLARýNýN TANýTýLMASý
Mustafa Böyükata, Koordinatör

14.45

15.00

TELEKOMUN TüRKİYE INTERNETİ AçýSýNDAN ROLü
Metin Ay, Telekom Ýl Müdürü

15.00

17.00

ÝNTERNET VE BİLGİ TOPLUMU: NASýL ALGýLAMALýYýZ?
Ethem Derman, Ankara Ü.
Mustafa Akgül, Bilkent Ü.

 
ADSL TANýTýM

11.04.2006

YER: 75.YýLSERPİL AKDAð LİSESİ

15.00

16.00

ADSL TANýTýM
Musa Sakin,Türk Telekom-Pazarlama Müdürlüðü

 
ADSL TANITIM STANDI ÜÇRETSÝZ ÝNTERNET

11.04.2006

YER: ÇAMLIK TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU

 
YBE-IV ÇARþAMBA, SABAH OTURUMU

12.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

09:30

FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ
Yavuz Cam, Türk Telekom

10:00

ADSL: MODEM KURULUMU UYGULAMALý
Musa Sakin, Türk Telekom

10:30

WİMAX
Ýbrahim Akdaþ, Türk Telekom

11:00

UZAKTAN EðİTİM TEKNOLOJİLERİ
Ýbrahim Akdaþ, Türk Telekom

 
YBE-IV ÇARþAMBA, ÖðLE OTURUMU

12.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

13:30

BİLGİSAYAR ALýMýNDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR
Kemal Saðlam, Gites Bilgisayar

14:00

GELECEðİMİZE KATKý SAðLAMAK
Adnan Hacýbebekoðlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasý

14:30

BİLİþİM SUçLARý
Ýhsan Özdemir ve Bayram Aydoðan, Ýl Emniyet Müdürlüðü

 
YBE-IV PERþEMBE, SABAH OTURUMU

13.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

09:30

VERİ TABANLARýNDA TARİH
Zübeyir Bütüner, Fen Edebiyat Fakültesi

10:00

UZAKTAN EðİTİM YöNTEMİ İLE MİCROSOFT ÖðRETMEN EðİTİMİ
Hakan Mete, Milli Eðitim Müdürlüðü

10:30

ÝNTEL GELECEK ÝçİN EðİTİM
Fatih Erdoðan, Milli Eðitim Müdürlüðü

11:00

Að YöNETİMİ
Mahmut Kýlýç, Saðlýk Yüksek Okulu

 
ADSL TANýTýM

13.04.2006

YER: TİCARET MESLEK LİSESİ

15.00

16.00

ADSL TANýTýM
Ýbrahim Aktaþ ,Türk Telekom -Bilgi Ýþlem Müdürü

 
YBE-IV PERþEMBE, ÖðLE OTURUMU

13.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

13:30

TEX/LATEX KULLANýMý
Akýn O. Atagün , Fen Edebiyat Fakültesi

14:00

MATHCAD KULLANýMý
Hidayet Çetin, Fen Edebiyat Fakültesi

14:30

BİLİþİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ UYGULAMALARý
Mustafa Erol, Fen Edebiyat Fakültesi

15:00

BİLİMSEL AMAçLý ONLİNE VERİTABANLARýNýNý KULLANýMý
Ýrfan Koca, Fen Edebiyat Fakültesi

 
YBE-IV CUMA, ÖðLE OTURUMU

14.04.2006

YER: SAðLýK YüKSEK OKULU BİLGİSAYAR LAB.

13:30

14:30

JAVA KURSU I
Harun Altay, Fatih Üniversitesi

 
YBE-IV CUMA, SABAH OTURUMU

14.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

09:30

SUNU HAZýRLAMA TEKNİKLERİ
Dilek Durak, Fen Edebiyat Fakültesi

10:00

BİLGİSAYARýN ENDüSTRİYEL AMAçLý KULLANýMý
Ýlhami Yiðit, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

10:30

AKTİF SUNUCU SAYFALARý:ASP
Muhammet Nur Han, Sorgun Seminerleri Koordinatörü

11:00

ÝNTERNET VE ÇOCUK
Ali Erol, Sorgun Milli Eðitim

 
ADSL TANýTýM

14.04.2006

YER: YOZGAT ANADOLU LİSESİ

15.00

16.00

ADSL TANýTýM
Musa Sakin Türk Telekom Pazarlama Müdürlüðü

 
YBE-IV CUMARTESİ, SABAH OTURUMU

15.04.2006

YER: SAðLýK YüKSEK OKULU BİLGİSAYAR LAB.

09:30

11:30

JAVA KURSU II
Harun Altay, Fatih Üniversitesi

 
YBE-IV CUMARTESİ, ÖðLE OTURUMU

15.04.2006

YER: TİCARET VE SANAYİ ODASý KONFERANS SALONU

14:00

YAZýLýM GELİþTİRME VE PROBLEMLERİ
Harun Altay, Fatih Üniversitesi

 
YBE-IV PAZAR, SABAH OTURUMU

16.04.2006

YER: SAðLýK YüKSEK OKULU BİLGİSAYAR LAB.

09:30

JAVA KURSU III
Harun Altay, Fatih Üniversitesi

 
YBE-IV PAZAR, ÖðLE OTURUMU

16.04.2006

YER: SAðLýK YüKSEK OKULU BİLGİSAYAR LAB.

13:30

JAVA KURSU IV
Harun Altay, Fatih Üniversitesi

 
ADSL TANýTýMý

17.04.2006

YER: ÞEHİT S.NEZİHİ Ã–ZOK LİSESİ-YERKöY ANADOLU ÖðRETMEN LİSESİ-AYNý YERDE

15.00

15.00

ADSL TANýTýMý
Ýbrahim Aktaþ,Türk Telekom,Bilgi Ýþlem Müdürü

 
YBE-IV PAZARTESİ, AKþAM OTURUMU

17.04.2006

YER: YOZGAT ÞEHİTLER FEN LİSESİ

10:00

TüRKİYE İçİN BİLİþİMİN ÖNEMİ
Çýðýr Ýlbaþ, Baþkent Üniversitesi

 
YBE-IV, SORGUN SEMİNERLERİ

17.04.2006

YER: SORGUN BELEDİYE KüLTüR SALONU

13:30

Açýþ KONUþMASý
Ahmet Þimþek, Sorgun Belediye Baþkaný

13:45

DöNüþüM SüRECİ AçýSýNDAN BİLİþİM TEKNOLOJİLERİ EðİTİMİ
Mustafa Böyükata, Fen Edebiyat Fakültesi

14:00

BİLİþİM KüLTüRü
Çýðýr Ýlbaþ, Baþkent Üniversitesi

15:00

ADSL TANýTýMý
Musa Sakin, Türk Telekom

15:30

BİLİþİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ UYGULAMALARý
Mustafa Erol, Fen Edebiyat Fakültesi

 
ADSL TANýTýMý

18.04.2006

YER: SORGUN ANADOLU LİSESİ

15.00

16.00

ADSL TANýTýMý
Yavuz Cam,Türk Telekom,Pazarlama Müdürü

 
YBE-IV SALý, ÖðLE OTURUMU

18.04.2006

YER: ANADOLU LİSESİ KONFERANS SALONU

13:30

BİLİþİMİ BİLMELİ MİYİZ?
Mustafa Böyükata, Fen Edebiyat Fakültesi

14:00

ADSL TANýTýMý
Musa Sakin, Türk Telekom

14:30

BİLİþİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİ UYGULAMALARý
Mustafa Erol, Fen Edebiyat Fakültesi

 
YBE-IV SALý, SABAH OTURUMU

18.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

09:30

MAPLE’A GİRİþ
Orhan Bayrak, Fen Edebiyat Fakültesü

10:00

ANLATý TüRLERİNİN ANİMASYONU: DEDE KORKUT HİKAYELERİNE UYGULAMASý
Mehmet Bilgehan, Fen Edebiyat Fakültesi

10:30

FTN77 VE GRABO GRAFİK PAKETİ UYGULAMALARý
Ümit Temizer, Fen Edebiyat Fakültesi

10:30

KLİP HAZýRLAMA TEKNİKLERİ
Salih Cýnaklý, Fen Bilimleri Enstitüsü

 
YBE-IV ÇARþAMBA, ÖðLE OTURUMU

19.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

14:00

ARJANTİN ÝZLENİMLERİ: DİA GöSTERİSİ (2006 LATİN AMERİKA YýLý ANýSýNA)
Mustafa Böyükata, Fen Edebiyat Fakültesi

 
YBE-IV ÇARþAMBA, SABAH OTURUMU

19.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

09:30

MATLAB UYGULAMALARý
Yusuf Pandýr, Fen Edebiyat Fakültesi

10:00

MüþTERİ ÃLİþKİLERİYöNETİMİNDE BİLİþİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
Nilsun Sarýyer, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi

10:30

HAVA KALİTESİ ÃZLEME Aðý
Ali Þimþek, Ýl Çevre ve Orman Müdürü

 
ADSL TANýTýMý

19.04.2006

YER: MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ-AKDAðMADENİ

15.00

16.00

ADSL TANýTýMý
Musa Sakin ,Türk Telekom,Pazarlama Müdürlüðü

 
YBE-IV PERþEMBE, KAPANýþ OTURUMU

20.04.2006

YER: FEN EDEBİYAT FAKüLTESİ KONFERANS SALONU

10:00

KAPANýþ “DEðERLENDİRME TOPLANTýSý: BöLGE KAMUOYUNA SUNULMAK ÜZERE SONUç BİLDİRİSİ HAZýRLANACAKTýR”

 
ADSL TANýTýMý

20.04.2006

YER: ANADOLU LİSESİ-BOðAZLýYAN

15.00

16.00

ADSL TANýTýM
Musa Sakin ,Türk Telekom,Pazarlama Müdürlüðü

 
ADSL TANýTýMý

21.04.2006

YER: SARýKAYA LİSESİ-SARýKAYA

15.00

16.00

ADSL TANýTýMý
Musa Sakin ,Türk Telekom,Pazarlama müdürlüðü


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri