ADSL Uygulamasýný Nasýl Buluyorsunuz ?

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 46  > Sonraki >  >> Son >>

16.02.2007 18:26:36 mehmet can

ben internetten fazla aram yok ama cevaplayým:) interneti ii kullanýrsanýz ii ve faydalý bir moderin kullanýmdýr
 

08.02.2007 21:02:23 Kemal Tekin

ADSL uygulamasý Türkiye`de her teknolojik platformda olduðu gibi internet alanýnda da diðer ülkelere nazaran çok gecikmiþtir.ADSL hizmeti kapmasýnda 2007 yýlýnýn ilk aylarýndayýz ancak hala en yüksek baðlantý hýzýmýz DSL 2000. Almanya VDSL 50000 hýzýyla internete baðlanabiliyorken biz daha nal topluyoruz...Daha VOIP hizmeti veremiyor Telekom test aþamasýnda dahi deðil.Türkiye internet teknolojisinde malesef 3. Dünya ülkesi standartlarýný geçememektedir...
 

08.02.2007 18:23:54 Serdar DOÐAN

Çok pahalý ve yavaþ. Kota aþcam diye korkarak bilgisayarý açýyorum ve aþýyorum da. Ama ne yazýkki ben devlet memuruyum. Ýletiþime cep, ev, internet ve kablo tv ye ayda 200 YTL den fazla para ödüyorum.
 

22.01.2007 14:07:21 ahmet aydýn

Evet ücretlendirme konusunda cok haksýzlýk yüksek fiyata düþük performans hizmeti verilmektedir . Artý telekom personeli gerekli olan teknik hizmeti verecek kapasitede personele sahip degil acý bir gerçek . hakaret kabul edilmezse daha dünün telefon arýzalarýna bakan mehmet emmi mustafa amca bugun adsl sorunlarýnda ne kadar basarýlý olurki sizce . daha güzel bir internet toplulugu icin caba sarfedelim ! ! ! ! saygýlar
 

22.01.2007 14:07:18 ahmet aydýn

ADSL geldi ve internet kullanýmý çoðaldý . ama hangi amaçlarda kullanýldý bunun tahlilini iyi yapmamýz lazým . bilgi öðrenmedi bilgi paylaþýmýndan ziyade chat sohbet baskada biþey yapmýyoruz türk halký olarak genel internet kullanýmý bu yönde önce bu degiþimi göstermemiz lazým .
 

14.01.2007 20:47:48 serkan

evet dostlar bu telekomun yaptýðý el altýndan vatandaþý limitli hikayeleriyle soymaktýr. þunu da belirteyim telekom türk deðildir yabancý ortaklýðý vardýr
 

09.01.2007 19:08:45 Murat Ünver

Türkiyede internet adsl çok pahalý.Millet avrupada 20$`a 20gbit internet kullanýyo bide bize bak en düþük hýzlarla dünyanýn en pahalý internetni kullanýyoruz.Yazýk ulaþtýrma bakanlýðý buna bi el atmalý bence.Bizde youtube türevi siteler kuralým milletimiz para kazansýn desek alyapý sýfýr iþ bak yaa
 

07.01.2007 04:26:46 yýlmaz cýngýrt

adsl hizmeti türkiye daha ne kadar rezalet bir hale getirilir diye uðraþýlmaktadýr.ama bizim halkýmýzda nasýl arkadaþ bulurum zihniyeti oldukça biz devamlý alt tuþuna basarýz.saygýlar.
 

05.01.2007 22:00:55 cumhur y.

adsl tamamen bir para tuzaðýdýr.özellikle sýnýrlý kota kullananlar için.kota öðrenim sayfalarýný kasten açmýyorlar ki kotamýzýn ne kadar dolduðunu öðrenemeyelim.bir gün 1.5 gb tý gösteren kota ertesi gün 5 gb tý gösteriyor.anlýk bilgiyi doðru yansýtmýyorlar.kýsacasý bizi aptal yerine koyuyorlar.adsl nin benden kazandýðý paralarýn tek kuruþunu helal etmiyorum!!!
 

02.01.2007 11:27:19 cem güneþ

fiyatlar kesinlikle ucuzlamala yada hýzlar 2 katýna çýkmalý
 


  Yorum Yaz

FORUM KULLANIM KURALLARI:
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri