E-devlet uygulamalarýndan memnun musunuz ?

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 6  > Sonraki >  >> Son >>

02.12.2006 09:47:14 Serdar Akcapýnar

Ýnsanlarýn yaþamlarýna etkileyebilecek hale gelmesi, brokrasinin azalmasý, iþlemlerin daha kýsa ve kolay yapýlabilmesi, kuyruklar, yola masraflarý ve devlet memurlarýnýn keyfi davranýþlarýndan insanlarýmýzý kurtarmak için eDEVLETÝN DAHA KESÝN ve MECBURÝolacak hale getirilmesi, her evde olmasa da belirli kurumlarýn bünyesinden herkesin hizmetine sunulan güzenli internet ortamlarýnýn oluþturulmasý gerekmektedir.
 

25.07.2006 12:14:58 Ãžadiye Aysin

E-devletle amaçlananlar oldukça güzel ancak uygulamalar zayýf. Kullanýcý ihtiyaçlarý ve taleplari üzerine kurulmasý gereken web sitelerinden kullanýcýlarýn haberleri bile yok, nasýl kullanacaklarý hakkýnda hiç bi fikirleri yok, bu yüzden yine hala baþkalarýna ihtiyaç duyuyorlar..Ýyi planlanmamýþ e-kurum uygulamalarý da baþka bi hüsran...Zamanla herþeyin yerli yerine oturacaðýna inanýyorum.
 

30.05.2006 11:21:00 fulya

çok memnunum daha iyisini sen yap
 

15.05.2006 14:03:20 pýnar kahraman

internet çok güzel çünkü;çok yararlý hem chat yapýyoruz hemde herþeyi uygungösteriyorlar.Keþke porna flimleri olmasa onlarýgöstermeseler
 

28.04.2006 19:37:27 Fýrat Þen

memnun olsamda fazla degilim istedigin herþeyi bulamýyorsun
 

27.04.2006 15:36:36 merve gül

bence çok güzel bi uygulama çok iþe yarýyo
 

27.04.2006 13:49:07 hakký

güzel gerçekten beðeniyorum ama biraz daha geliþtirilmesini tabiki isterim
 

24.04.2006 16:01:14 Ali ÜNAL

Ever E-Devlet uygulamalarýdan çok memnunuz daha fazla geliþtirilmeli...
 

24.04.2006 14:29:04 Cavit Dýraman

E-devlet uygulamalarý güzel ama arttýrýlmalý. ADSL kullanýmý UCUZLATILMALI !!!!
 

21.04.2006 14:42:24 ercin

Herþey internet üzerinden olmalý tabi buda zaman alýyor. bekliyelim. bankada sskda kuyruk sita beklemekten iyidir.
 


  Yorum Yaz

FORUM KULLANIM KURALLARI:
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri