Türkiye Ýnternetini Nasýl Büyütürüz ?

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 18  > Sonraki >  >> Son >>

30.01.2007 13:13:11 Mustafa

Ýnterneti geliþtirmek için önce internetin ne olduðunu öðrenmek ve öðretmek lazým. Ýnterneti sadece msn yada arkadaþ bulma yeri olarak gören o kadar çok kiþi var ki. Daha internet yayýlmadan çoktan bazý sitelere eriþim yasaklandý. Bunlarýn önlenmesi yada internetin gerçekte ne olduðu anlatýlmalý.
 

22.12.2006 17:19:28 mico orjin

aileler bilinçlendirilerek bilgisayarýn sýf oyun olmadýðý,internet sayesinde dünya ayaðýný altýdýr,istediði her bilgiye ulaþmaktadýr.Tabi kötü þeylerde çoook...
 

21.12.2006 11:45:39 Hüseyin Taþdemir

Önce okumayi öðrenmemiz lazim sanýrým.Birkaç öðretmen arkadaþ www.internetdevri.com diye bir proje baþlattýk ancak bu iþlerin daha hýzlý yürümesi için Bir sponsor aradýk ancak hiç ilgilenen olmadi.
 

02.12.2006 09:43:44 Serdar Akcapýnar

Bir Filim de görmüþtüm. Aslýnda filmlerden fikir almýþ sayýlmayýz. Bu hali hazýrda kullandýðýmýz bir sistem. Fakat filmde bunun genel bir hale geldiðini, bunun da Türkiye de genelleþmesi TBMM den geçeceðini düþündüðüm için yazýyorum. Sakýncalý sitelerin tesbiti, kapatýlmasý ve bçyle bir sistemin varlýðýnýn bilinmesi. Filmde ki adý, Siber Dadý idi. Oturup kapatýlacak sisteler araþtýrýyorlar idi. Bu iþlem ISP lerin bünyesinde çok kolaylýkla yapýlabilir.
 

14.11.2006 18:12:15 kadir

Ne mutlu türküm diyene
 

30.10.2006 23:45:15 nusret akarkaya

Her eve bir ,nternet . Bu bir kere saðlanmalý . Vatandaþlýk numarasý girilerekte istenilen bütün iþlemler internet üzerinden yapýlabilir duruma getirilmelidir diye düþünüyorum .
 

09.10.2006 17:02:02 salihrocker

Türkiye'de okullarda verilen eðitim düzgün olsa, mesala paint proðramý gibi küçük proðramlardan baþka proðramlarda öðretilse, bilisayarla sadece oyun oynanmayacaðý öðretilse bence daha iyi olurdu...
 

07.10.2006 01:16:58 ekrems

bn hayýrlý sabancý öðrencisiyim muhasebe bolumu 9-f interne ti daha uyugun fyatlarla coze biliriiz ve daha hýzlý nese bnden herkese selma bybyb
 

08.09.2006 19:39:08 Olgun SADIK

TABÝÝKÝ UCUZLAÞTIRILARAK.
 

17.08.2006 15:12:32 AHmet Ural

bu gidisle turkiye'de internet minternet gelismez. ruya bunlar.
 


  Yorum Yaz

FORUM KULLANIM KURALLARI:
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri