Değerli Konuklar,

Tarihçiler dünyada 2 veya 3 büyük sanayi devrimi olduğu konusunda geçtiğimiz 20 yıl içinde tartışmışlardır. Bazıları bundan 10-12 bin yıl önce insanın tarım araçlarını geliştirmesini de bir devrim olarak nitelemekte ve 3 sanayi devrimi olduğunu söylemektedir.

2 veya 3 bu sayıyı ve tartışmaları şu an için gözardı edersek, son sanayi devriminin; yani insan yaşayış biçimlerinin değişmesine üretim tekniklerinin değişmesine neden olan son devrimin Internet olduğunu rahatlıkla söylenilebilir.

Ticaretin ve küresel yatırımların önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte yeni bir ekonomik düzen, geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine hakim olmuştur.

Yine aynı döneme adını yazdıran en önemli gelişmeler ise bildiğiniz gibi bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerdir.

Bilgi ve İletişim teknolojisi anlamına gelen bilişimin en önemli yapı taşları hiç kuşkusuz Internet ve Bilgisayardır.

Internet'in gelişimine bakıldığında 1969 yılında savunma sanayi projesi olarak Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen ve sadece 4 bilgisayarın bağlı olduğu ARPANet 1990’ların başına gelindiğinde 500 binden fazla bilgisayarın bağlı olduğu bir bilgi ağı tüm dünyayı sarmaya başlamıştır.

Bu ağ üzerindeki ilk e-posta ise 1971 yılında gönderildiğine dikkatinizi çekmek istiyorum.

Dünya’da 4 bilgisayarla başlayan ve halen 280-300 milyon civarında bilgisayarın bağlı olduğu ve toplam nüfusun dörtte birinin aktif olarak kullandığı tahmin edilen Internet’in bir ucunun da yurdumuza gelişi için çalışmalar 1991 yılında TÜBİTAK ve ODTÜ tarafından başlatılmıştır.

Dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Namık Kemal Pak'ın da ciddi katkılarıyla kurulan proje ekibi Aralık 1991’de Internet'e bağlantı için NSF ve CERN'e müracaat edilmiştir.

Temmuz 1992’de PTT’den 64 Kbit’lik bir data hattı başvurusu da yapıldıktan sonra ilk fiziksel bağlantı 23 Ekim 1992’de ODTÜ ile Hollanda’nın NIKHEF Araştırma Merkezi arasında kurulmuştur.

Internet'in genel kullanıma açılması ise bundan tam 12 yıl önce bugün 12 Nisan 1993’te olmuştur.

14 yıl boyunca Internet’e olan talebin artması ve bu bilgi denizinde doğru rotalarda seyir etme kaygısı, yapılanmanın da zaman içinde değişmesine yolaçmıştır. Süreç içinde TÜBİTAK bünyesinde 1996 yılında Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi kurularak, akademik sektöre hizmet vermeye başlamıştır.

Ulusal Akademik Ağ, halen 80'e yakın üniversite ve bunların fakülte, meslek yüksek okulları ve diğer altbirimleri, TÜBİTAK birimleri, Askeri Okullar ve Harp Akademisi, Polis Akademileri, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ar-Ge birimlerinden oluşan 450 civarında birime Internet bağlantı hizmetini ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Ayrıca ULAKNET, dünya akademik ağları ile bütünleşmek için Avrupa akademik ağı GEANT'a bağlanmıştır. UlakNet'in sağladığı hizmet, Türk bilim insanları, araştırmacılar ve her seviyedeki öğrenci için bir olmazsa olmazdır.

ABD ve Avrupa'daki meslekdaşları bilgi otoyollarında hızla ilerlerken, Türk bilim insanlarının bilgi patikalarında kalmaması gerekmektedir .

Değerli Konuklar,

Ulusal Ar-Ge ve inovasyon politikalarının oluşturulması, sayısal uçurumun önlenebilmesi için gerekli politika ve statejilerin geliştirilmesinde önemli bir adımdır.

Ucuz, hızlı, kolay erişilebilir ve güvenli Internet için teknik altyapının uluslararası standartlarda oluşturulması, teknoloji bağımlılığının ortadan kalkması açısından önem arz etmektedir. E-Türkiye’nin can damarını oluşturacak bu altyapıdaki hizmet kalitesi, bilginin coğrafyadan bağımsız olarak ulaşılabilirliğini sağlayacaktır.

Değerli Konuklar,

Önümüzdeki günler, bilişim sektöründe oluşacak sıcak gelişmelere gebedir.

Bilişim sektörünün donanım, iletişim hizmetleri, yazılım ve içerik sanayi alt dallarında ulusal katkı payını yukarı doğru sıçratması, Türkiye’nin küresel bilişim pazarından pay alabilmesi ve bölgesinde ve nihayet Avrupa'da öncülük yapması için kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Internet, üretimin mallardan bilgiye doğru kaydığı çağımızda bilgi paylaşımının asıl ortamı olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu ortam, bilgi paylaşım gereçlerini, kendi doğasına uygun biçimde geliştirmektedir.

Son yıllarda açık kaynak kodlu özgür yazılımlar, bilgi paylaşımının en dinamik gereçleri olarak öne çıkmaktadır. Kaynak kodu paylaşılan özgür yazılımlarda ülkemizin de söz sahibi olması gerekmektedir.

Son aylarda Internet kullanımının sınırlandırılması, hatta bir çeşit sansür denebilecek uygulamaların yapılması konusunda bazı faaliyetlerin başladığını üzülerek görüyoruz. Internet'in bilgi üretimi ve kullanımında bir araç olduğunun unutulması ve bir suç aracı olarak gösterilmesinin topluma bir yararı olmadığını görüşündeyiz.

Ayrıca kullanıcılar açısında geniş bant Internet erişiminin ekonomik olarak daha makul düzeylere getirilmesi için özel iletişim vergisinin dışında bırakılması, KDV oranının düşürülmesi gibi acil önlemlerin alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bilime, teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan, en önemlisi kendi teknolojilerini üretebilen ve gelişmeleri kamusal yarara dönüştürebilme yeteneğine sahip bir toplum oluşturmanın yolu bilgi toplumunu yaratmaktan geçtiği unutulmamalıdır.

Internet’in Türkiye’de kullanılmasına ve yaygınlaşmasına gece gündüz demeden emek verenlere teşekkür ediyorum ve Bilgi toplumuna ulaşma adımlarımızdan biri olan Internet’in Türkiye’deki 14. yaşını kutluyorum.

Saygılarımla

Türker GÜLÜM
Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı:
Web Adresi :

Soldaki güvenlik kodunu yazınız

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa aşağıdaki adrese bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri