Geçmiş Yıllardaki İnternet Haftaları : 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

YOZGAT İLİ İNTERNET HAFTASI ETKİNLİKLERi

 
YOZGAT BİLİSİM ETKİNLİKLERİ - VIII, PERSEMBE

14.04.2011

YER: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

13:15

AÇİS KONUSMALARİ
Doç. Dr. Mustafa BÖYÜKATA, YBE Yürütme Kurulu Baskani Prof. Dr. Inci VARINLI, Bozok Üniversitesi Rektörü

13:30

ULUSAL S?BER GÜVENL???N SA?LANMASI
K. Sacid SARIKAYA, Bilgi Tek. ?let. Kurumu, Bili?im Uzman?

14:00

ELEKTRON?K ?MZA: ALTYAPI, DÜZENLEY?C? ÇERÇEVE VE UYGULAMALAR
Demet KABASAKAL, Bilgi Tek. ?let. Kurumu, Bili?im Uzman?

14:30

TÜRKSAT’IN UYDU VE B?L???M FAAL?YETLER?
Ömer GÜLMEN, TÜRKSAT, Uzman

 
YBE-VIII CUMA – SABAH

15.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

10:00

?NTERNET TABANLI E-LAB UYGULAMA ÖRNE??
M. Serdar BA?CIL, Bozok Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

10:30

IPV6 HABERLE?ME UYGULAMALARI
Ö?r. Gör. Ali Kemal DURKAYA, Bozok Üniv., Bilgisayar Prog. Böl.

11:00

NEDCAD TANITIMI
Ö?r. Gör. Halit ÖZTEK?N, Bozok Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

 
YBE-VIII CUMA – Ö?LEN

15.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

14:00

KABLOSUZ HABERLE?MEDE ARQ
Ara?. Gör. S?tk? AKKAYA, Bozok Üniv., Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

14:30

MOB?L C?HAZLARDA ENERJ?: GÜNE? P?LLER?
Ara?. Gör. Mahmut BÜYÜKBA?, Bozok Üniv., Elektrik-Elektro. Müh. Böl.

 
YBE-VIII PAZARTES? – SABAH

18.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

10:00

?NTERNET PROTOKOLÜ VE IPV4'TEN IPV6'YA GEÇ??
Abdussefer BÖLÜKBA?I, Bilgisayar Ö?retmeni, Sorgun

11:00

?NTERNET ÜZER?NDEN YAPILAN SATI?LARDA TÜKET?C?LER?N HAKLARI
Müh. ?brahim AKDA?, Yozgat Sanayi ve Ticaret ?l Müdürlü?ü

 
YBE-VIII PAZARTES? – Ö?LEN

18.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

14:00

KUANTUM B?L???M KURAMI VE UYGULAMALARI : KR?PTOLOJ?, KUANTUM I?INLAMA, KUANTUM KODLAMA
Ara?. Gör. Durgun DURAN, Bozok Üniv., Fizik Bölümü

15:00

L?NUX ORTAMINDA PARALEL HESAPLAMA: VMD VE NAMD UYGULAMALARI
Murat ÇAVU?, TOBB Üniversitesi

16:00

?NTERNET G?R???M?: WWW.BOZOKUL.COM Ö?RENC? PLATFORMUNUN TANITILMASI
Mert ÇAKIR, Bozok Üniv., Yozgat Meslek Yüksekokulu

16:30

SQL VE C-SHARP PROGRAMLARINDA B?R SINAV PROGRAMI UYGULAMA ÖRNE??
Samet HALICI, Bozok Üniv., Yozgat Meslek Yüksekokulu

 
YBE-VIII SALI – SABAH

19.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

10:30

"KÜÇÜK MUHTE?EMD?R": B?R B?L?M? POPÜLERLE?T?RME ÇABASI VE B?L???M?N ROLÜ
Sevtap THURSTON, TRT Belgesel Programlar Müdürlü?ü

 
YBE-VIII SALI – Ö?LEN

19.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

14:00

TARB?S: TAPU AR??V B?LG? S?STEM?
Erol ALABU?A, TKGM, Ar?iv Daire Ba?kanl???, ?ube Müdürü

 
YBE-VIII ÇAR?AMBA – SABAH

20.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? KONFERANS SALONU

10:30

B?L???M?N ??LETMELER AÇISINDAN ÖNEM?: ERP S?STEMLER? VE WOLVOX ERP YAZILIMI
Ekrem GÖKTEN, AKINSOFT Genel Merkez ERP Sistem Uzman? ?smail BARAN, Planet Bilgisayar, Sorgun ?irket Müd.

 
YBE-VIII ÇAR?AMBA – Ö?LEN

20.04.2011

YER: BOZOK ÜN?VERS?TES?, FEN EDEB?YAT FAKÜLTES? TOPLANTI SALONU

12:00

ETK?NL?K DE?ERLEND?RME TOPLANTISI
Yürütme Kurulu


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı:
Web Adresi :

Soldaki güvenlik kodunu yazınız

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa aşağıdaki adrese bu durumu e-posta ile bildirebilirsiniz.  
Forumlar hakkında;
Forumlara yazılan yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Forumun niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yayına girse dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.

Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.
Iletişim: (çıkan resmi doldurunuz) bil...@internethaftasi.org.tr  

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri