Internet Haftası -- 15 Nisan 1998
Tübitak Salonlarında yapılan
Açış Konuşması
Mustafa Akgül akgul@bilkent.edu.tr

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Bakanlar,
Sayın Rektörler,
Sayın Konuklar

İnternet haftası açılıs toplantışina hoşgeldiniz. Toplantımıza katılarak bizi onurlandırdınız, tesekkür ederiz.

İnternet Haftası sinevizyonda açıklanan amaçlar doğrultusunda 12-27 Nisan döneminde kutlanıyor. Bu dönem boyunca Üniversitelerde, Liselerde, alış veriş merkezlerinde, Interneti tanıtıcı konferans ve gösterimler yapılacaktır. Polatlı halk kütüphanesi Internete kurumsal kimliği ile bağlanmaktadır. Bunu Eskişehir kütüphanesi izleyecektir. Ankara'da Fen, Atatürk, Atatürk Anadolu, Kemal Mumcu Anadolu Liseleri, Izmir'de Atatürk lisesi Internete bağlanacaktır. Bu bağlantıları muzunlar, özel sektör ve sivil toplum örgütleri yapmaktadır. Buna ek olarak, Eskişehirde bir köy okulu, çevirmeli olarak, İzmir'de bir lise gene özel sektör tarafından Internete bağlanacaktır. Bu kampanyaya katılım bekliyoruz.

Internet tüm dünyayı sarsmakta olan bir değişimin habercisi, taşıyıcısı ve gerçekleştiricisidir. Bu değişim bizi Bilişim Toplumuna götürmektedir, ve gücünü bilgisayar, telekomunikasyon ve bilgi teknolijilerindeki gelişmelerden almaktadır. Yaşamın tüm boyutları: araştırma geliştirmeden üretime, eğitimden sağlığa, şirket yönetiminden devlet yönetimine; tanıtımdan ticarete, çalışmadan eğitime, sanatdan politikaya her şey değişecektir. Bilışim toplumu için Interneti geliştirmek, geniş kitlelere yaymak ve kullanmak zorundayız.

Internet tüm dünyayı kapsayan, üzerinde 30 milyon kayıtlı bilgisayar, 280 milyon insan, 2 milyonu aşkın Web'in bulunduğu, 30 bin haber grubu, 90 bin posta listesi, 25 bin IRC kanalı olan ve her tür elektronik nesnenin kolayca değişebilindiği bir bilgisayar ağıdır. İnternet bir ağ teknolojisidir. Bir büyük kütüphane, bir iletişim ortamı, bir çalışma ortamı, bir ticaret ortamı, bir eğitim ortamı, bir tanıtım ortamı, bir hizmet ortamıdır. İnternet zaman ve mekan farkının etkisini yokeden, sınırları kaldıran, bize dünya vatandaşı olma olanağı sunan bir mekanizmalar topluluğudur. ( ABD'de 8 milyon uzaktan çalışan insan var. )

5 yaşındaki Türkiye Interneti ise 40 bine yakın bilgisayar, 200 bin civarında kullanıcı, 4 bin civarında Web var. 6 bin civarında alan adı kaydı var.

Ocak ayı rakamları olarak her 1000 kişiye düşen İnternete bağlı bilgisayar sayısına baktığımızda:

		Türkiye		0.4 (0.6),	
		Ispanya		3.36,
		Yunanistan	2.7,
		Singapur	23,
		Malezya	 	2.1,
		Danimarka	40. 

Türkiye Interneti 5 sancılı yıl geçirdi. Koordinasyonsuzluk, sahipsizlik, alt yapı sorunları ağır bastı. Halen alt yapı da ciddi sorunlar var. Tabir caizce, kiralık hatlarda, yerelde, 822'li hatlarda, ISDN ve dış hatlarda ``yangın'' var. Web'lerin pek çoğu ``broşür'' mantığıyla hazırlanmış durumda. Kullanıcıların pek çoğu, Türkiye Internetinden bi haber. Türkiyede az da olsa var olan içeriği Türk kullanıcısını haberdar edemiyoruz. İnterneti etkin kullanmak için aramızda işbirliği yapamıyoruz. İnterneti kullanmıyoruz!

Eksikleriyle de olsa çalışan bir akademik ağımız var. Üniversitelerimiz coğunda ağ altyapısı ve yeterli bilgisayar yok. Milli Eğitim Bakanlığımız büyük projeleri hayata geçirme çabasında, ama Internet tecrübesi çok sınırlı. KOBİ'ler için henüz ciddi bir projemiz yok. Üniversite dışı, Internete bağlı okul sayımız 50'nin altında. Kamu'da her büyük kuruluş kendi bağımsız ağını kurma çabasında. Ülke olarak Internet insan gücü açığımız had safhada; her hangi bir planlama ufukta gözükmüyor. Ne Internete Ulusal bir bakış açımız, ne bir stratejik planımız, ne de kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var.

Kısaca Internetin dışında değiliz ama gelişmeleri takipde zorlanıyoruz. Treni henüz kaçırmadık ama, ama farkı kapatamıyoruz.

Madalyonun öteki tarafına gelince, çilekeş, meraklı ve sabırlı bir kullanıcı kesimi var. Meraklı gençlerimiz var, bu işe para yatıran servis sağlayıcılarımız, içerik sağlayıcılarımız var. Ulusal bakış açısını oluşumunu katkıda bulunacak enformasyon ana planı çalışmaları devam ediyor. Internet konusunda, ilgili herkesi bir araya getirip, dialog ve hoş görü ortamında, ortak çözümler peşinde koşan, yangını söndürmek konusunda adımlar atan Internet Üst Kurulu var; Internetin önünü açmaya çalışan Ulaştırma Bakanlığımız var.

Kamu'yu bilgi teknolojileri ışığında yeniden yapılandırmaya yönelik Başbakanlığın projesi var. Kamu Net' kurmayı ve kamu bilişimin önünü açmaya çalışan Kamu-Net üst kurulu; tüm Türkiyeye hizmet vermek isteyen TTNET projemiz var. Internetin Türkiye için hayati önemini kavrayan gönüllüler var. Toplumumuzun çağdaşlaşma arzusu var.

İnternete yatırım yapmak zorundayız. İnternete yatırım Türk toplumun geleceğine yatırımdır. İnternet servisleri, yol, su, elektrik, telefon servisleri gibi temel servistir. Internete ve bilgiye erişim, Sayın Ulaştırma Bakanımızın defalarca yinelediği gibi sübvansiye edilmelidir. Kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri olarak, katılımcı ve saydam mekanizmalarla, ortak aklımızı temsil eden ulusal stratejiler tespit edip, buna eylem planlarına aktarıp, el birliği ile hayata geçirmek zorundayız. Çağdas dünyanın parçası olmak isteyen Türkiyenin başka seçeneği yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım

Türkiye İnterneti Liderliğinizi bekliyor.