"TÜRKİYE'DE İNTERNET 5 YAŞINDA" KONULU TOPLANTIDA
ULAŞTIRMA BAKANI SAYIN NECDET MENZİR'İN
AÇIŞ KONUŞMASI

İNTERNET HAFTASI
TÜBİTAK FEZA GÜRSEY SALONU
15.04.1998Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, çok değerli konuklar, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıya katılarak bizleri onurlandırdığı için ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Ülkenin bütün meselelerine bu güne kadar sahip çıktıkları gibi 2000'li yıllarda çok önemli fonksiyonu ifa edecek olan İnternet konusunuda Türk toplumuna ve hatta bölgemize de en iyi mesajlarıyla ve bu konudaki gayretleriyle duyuracaklarını ve devlette yaşanan bu dağınıklığı kısa sürede toparlayacaklarına da inanıyorum. Bu konuda kendilerine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Ben işin tabii ki teknik tarafında değilim. Hükümetin bir üyesi olarak İnternet olayını yalnız Türk Telekom'un alt yapısı ile ilgili kısmında varız. Ama işin esas büyük boyutları bilgiyle, bilimle, eğitimle yakından ilgili. O nedenle Türkiye'ye İnternetin gelişinin 5. yılını kutladığımız bu günde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda böyle bir topluluğu bulmanın onur ve gururunu da yaşıyorum. Çünkü meseleyi Türk toplumu ve kamuoyuna mal etmeden olayları çözmenin mümkün olmadığını düşünüyorum.

Ben bu olayı geçtiğimiz yıllardan itibaren gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gezilebilecek görülebilecek çok değişik zeminlerde ve ortamlarda dinledim. Geçtiğimiz dönemde yalnızca bu konuyla ilgili olarak ABD'de toplantılara katıldım ve o toplantılarda olayı yakinen izleme imkanı buldum. Ve oradan kendime göre çıkarmış olduğum sonuç şu:

Elektronik bir kasırga geliyor, elektronik bir devrim geliyor, dijital devrim geliyor, yeni bir yapı ve sistem geliyor. Zaten gelmiş büyük bölümü ama arkasından geleceklerini artık kestirebilecek noktaya gelmiştik. Burada az evvel sayıldı hangi sahalarda kullanılabileceğini. Aşağı yukarı kullanılmadığı saha yok. Kullanılmadığı ve ilerlemiyeceği hiç bir saha da yoktur.

Burada birşeyi özetlemek istiyorum: Yeni bir yapılanma var. Evvela 700 tane uyduyu dünyadan 1000 km mesafeye atmayı hedefliyorlardı, şimdi bunun yapmış oldukları değerlendirme sonucunda 285 uyduyu atmak suretiyle dünyayı çepeçevre kuşatıp bütün bu İnternet akımının sağlanması diğer taraftan da iletişim ve haberleşme hizmetlerinin de uygular mahiyetinde yapmak suretiyle dünyayı tam bir abluka altına alarak önlerine tüketicinin de beğenisine yönelik olarak haberleşme imkanlarını, haberleşme şartlarını daha ucuza, daha kaliteli yapmak konusunda büyük projeler var. Bu projelere bir kenardan başlanmıştır. Teknolojik aletlerin kullanılmasının hepsinde büyük zorluklar var. Hele bizim gibi 50 ve 50 yaş üzerinde olanlar için bu biraz daha zor. Bizim çocuklarımız bu konuda çok ilerideler. Bizden önceki nesiller de biraz daha şanssızlar. Ama bu bir realite, bu bir gerçek. Bunu hepimiz günlük hayatımızda yaşıyoruz, yahut özel bir ilgi alanımızın içinde değilse bizim günlük işlerimiz bu teknolojik devrimden ortaya çıkmış aletleri kullanmakta bazı zorlukları önümüze getiriyor. Özel ilgiyle ancak bunlar çözülebiliyor. Bunun da çaresini bulmak için 2.5 milyar $'lık bir araştırmaya para ayrılmış bulunuyor ve bu araştırma neticesinde bugün kullanılan bilgisayarların bu İnternet konusunda önünün açılması için daha kolay, daha basit bugün kullanılan günlük hayata girmiş diğer aletlerin kullanılabileceği gibi sistemler düşünülüyor.

Yine kafamda daha önce düşünmüştüm çünkü eletronik posta e-mail denilen olay gönderiliyor. Bunların resmiyet dereceleri neler olacak diye eski mesleğimden gelen alışkanlıkla, parmak izinin burada bir önem arz edeceğini düşünmüştüm. Ama şimdi burada karşımıza çıkan ses karakterleri var. Ses karakteriyle bu işi yapma düşünceleri ortaya çıkıyor. Yarın belkide az evvel burada sanal diye konulan ortamın gerçekte ortaya çıkacağını bir çok toplantıların herkesin masasının başından yönlendirilebilecek bir noktaya doğru atılımın devam ettiğini görüyoruz. Bu gelen fırtına ve kasırga mutlak suretle klasik devleti değiştirecektir. Klasik devlet anlayışını ortadan kaldıracaktır. Klasik devlet anlayışı içerisinde klasik bürokrasiyi de kaldıracaktır. Daha da açıkcası klasik siyaseti ve siyasetçiyi de değiştirecektir.

Türkiye şeffaf bir ortam yaratacak, küreselleşme ve globalleşme olarak adlandırılan konuyu bilgi ortamında gerçekleştirme imkanına sahip olacaktır. Serbest rekabet denilen konuyu tam gerçekçi manada ortaya getirecektir. Siz bugün serbest rekabeti duyabildiğiniz fiyatlar çerçevesinde değerlendirmek suretiyle rekabet edebiliyor ve rekabetten istifade edebiliyorsunuz. Ama bu ortama atılmayan bilgi kalmayacak. Çindeki mal da Arjantindeki malda aynı kalite ve fiyatta ise oradaki rekabet ortamını çok kolay takip etme imkanına sahip olabileceksiniz.

Ben görevim gereği belki Türkiye'de 15-20 müze görmüş olabilirim. Belkide 30 müze görmüşümdür. Dünyada gördüğümde belki 10'dur, belki 15'dir. Ama bu bilgi ortamı içerisinde gençlerimiz, çocuklarımız çok kısa süre içerisinde bu bilgileri burdan görüp onları gerçekleriyle karşılaştırmak istediklerinde tercihlerini koyacaklardır. Kütüphane denilen olay yavaş yavaş ortadan kalkmakta, elektronik ortama aktarılmaktadır. Burda tabii birşey söylenmektedir. Artık bu alınan malzemeler teknolojinin gelişimiyle ilgili olarak demirbaş olarak addedilmemeli, mutlaka sarf malzemesi olarak görülmelidir. En büyük zorluğumuzda sanıyorum burada karşımıza çıkmaktadır. Bizim ana amacımız devletimiz bu güne kadar geçmiş dönemlerde ve bugün de tarımı sübvanse etmiştir; doğru yapmıştır. Sanayii teşvik etmiştir; doğru yapmıştır. Şimdi de bilgi ve bilgi teknolojisini desteklemenin günüdür. Hayırseverlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü kampanya çerçevesinde Türkiye'nin her tarafında her gün yeni yeni fiziki mekanlar yapıyorlar yeni okullar yapıyorlar. 100 kişilik sınıfları 70'e, 70 kişilik sınıfları 40'a ve esas sınır olan 30 sınırına, sınır mevcutlarına indirmek için Türkiye'de büyük bir gayret var. Eskimiş, köhnemiş, soğuk şartları ve hava şartlarından etkilenen binaları günün modernleşmiş binalarına kavuşturmak için bir gayret var. Ama fiziki mekanlar yetmiyor. Fiziki mekanların içlerini artık teknoloji ile doldurmamız gerekiyor. Bir taraftan devlet bir taraftan imkanı olanlar mutlak suretle bu işe destek vermek durumundalar. Türkiye'de bundan sonra yapılacak genel teknolojik devrim konusunda kendi yapacaklarını oturup düşünmelidir.

Üretim çok önemlidir bu konuda. Kaliteli ve ucuz üretim yollarında Türk teşebbüsü aranmalıdır ve çaresi de bulmalıdır. Düşüncem şudur ki babaannemiz, anneannemiz bile bu İnternetten istifade etmek suretiyle en kolay şekilde alış-verişi yapabilecek imkana ulaşabilmelidir. Bir anne çocuğuna yurt dışındaki evladına yahut çalışan kardeşine, arkadaşına bu elektronik postadan istifade edebilme imkanlarını bulmalıdır.

Ben Ulaştırma Bakanı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılan İnternetle ilgili bir toplantıya katıldığımda bu dağınıklığı gördüğümde neler yapabiliriz diye düşündüm. Değerli bilim adamlarımıza ve uzmanlarımıza, yöneticilere danıştığımda en azından altyapısından sorumlu olduğuz bu konuda bir kurulun oluşturulmasının yararlı olacağı kanaatine vardık. Özel sektör, kamu, üniversiteler bir araya gelmek suretiyle bir gayretin içerisine girdik, bir adımlar atmaya çalışıyoruz. Belki bu yeterli değildir yanlış yönleri vardır, eleştirilecek tarafları da vardır. Ama mutlak suretle bu işin bir kenarından bizim tutup bunu sürüklememiz gerekiyor.

Türk toplumuna karşı büyük bir vebalimiz var. Eğer genç çocuklarımızı genç evlatlarımızı yarınlara iyi hazırlayacaksak bugünden bu az evvel burada ifade edildiği gibi kaçmayan trene son vagonlarında da olsa çok acele binmemiz gerektiğine inanıyorum. Diğer taraftan toplumda yaygınlaşması için Posta İdaresine gerekli talimatı verdim.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere 20 ilde uygun yerlerde İnternetle ilgili hazırlıkları yapacaklar, halkın ve gençlerimizin kullanımına açacaklar. Az evvel ifade edildi, İnternet haftası çerçevesinde 10 okulda bu gerçekleştirilecek. Ben de mezun olduğum Ankara Polis Koleji'ne İnterneti ben bağlatacağım. Ben bu arada onların da Polis Haftasını bu vesileyle kutlamak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanıma; az evvel burada değerli hocamızın söylediği gibi bu konuya diğer Türkiye'nin meselelerini göğüsledikleri gibi geceli-gündüzlü üzerine emek sarfettikleri gibi, bunuda sahipleneceklerini ve kısa sürede Türk kamuoyunun İnternet konusunu çok yakından takip edeceğini devletteki dağınıklığa Devlet Başkanı olarak müdahele edip, kısa sürede bu İnternet meselesini toplayıp, son vagonlara binme şansımızı yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

Bu vesile ile toplantımıza onur veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Bakanımıza, değerli yöneticilere ve siz katılımcılara gönülden teşşekkürler ediyorum. İnternetin gelecek çağlarda olmazsa olmaz, hayatın yaşanamaz hale gelebileceğini düşünerek hep birlikte sahip çıkabilmek dileğimle en derin saygılarımı sunuyorum.

Sağ olunuz, var olunuz.