Internet Haftasi'99 kapsaminda
Ulastirma Bakani Hasan Basri Aktan'in konusmasi
10 Mayis 1999

Ulaşım sistemi bir ülkenin kan dolaşım sistemi ; iletişim şebekeleri ise sinir sistemidir. İletişim sistemi ülke ekonomisi ile kültürel, düşünsel ve bunların doğal sonucu olarak siyasal sistemi için olmazsa olmaz bir araçtır. İnternet ise aracın öncü gücüdür, lideridir. Bu ay içerisinde test çalışmalarını tamamlayıp hizmete sunacağımız TTNet, ülkenin İnternet altyapısı için, biraz gecikmiş de olsa kapsamlı bir yatırımdır. Bu ağın, dünyadaki benzeri örneklerde olduğu gibi, profesyonelce işletilmesinin, İnternet'den beklenen Ülke yararının sağlanabilmesi için gerekli olduğuna inanıyor ve bunu sağlamak için oluşturduğumuz İnternet Üst Kurulu ile gelişmeleri yakından izliyoruz.

TTnet ağını tüm ilçelere, beldelere ve giderek köylere uzatacak şekilde geliştirmeliyiz. TTNet omurgası üzerinde , ulusal boyutta planlanan servisler, belirlencek ihtiyaclara göre hızla geliştirilmelidir.

İnternet hizmetleri, diğer kominikasyon hizletleri ve yol, su, elektrik gibi temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmelidir. TTNet evrensel hizmet anlayışıdan vazgeçmeden, serbest rekabet şartlarını korumalı, ve özel sektörün bu alanda hizmet üreten tüm kesimlerine hayat hakkı tanımalıdır. Kablo TV, telsiz erişim, uydu üzerinden erişim gibi gelişen teknolojileride hızlı ve esnek olmalı, uzun vadede günün koşullarına uymuyan kurallar değil; kamu yararı öne çıkmalıdır.

İnternet’e yapılan yatırım ülkenin parlak geleceğine yatırım dır; hakkaniyet ölçüleri içinde teşvik edilmelidir.

Telekomünikasyon alanında Düzenleyici kuruluş ümid ediyorum ki önümüzdeki dönemde hayata geçirilecektir. Düzenleyici kuruluş, TT'nin özelleştirilmesi, Lisanslar, ve benzeri kaynaklardan İnternet için fon yaratılmalı , ilgili yasanın emri gereği Telekomünikasyon alnında araştırmalar ve yatırımlar için destek verilmelidir. Özelikle, okullar ve halk kütüphaneleri, İnternet’e erişim açısından desteklenmelidir.

İnternet Üst Kurulu kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Türkiye'nin İnternet sorunlarına sahip çıkma, çozüm araştırma, diyalog ortamı yaratma için planlandı ve Ulaştırma Bakanlığı’na danışmanlık yapmak üzere kuruldu.

Bu yapı esas olarak korunmalı, finansal destek ve profesyonel kadrolarla desteklenerek, Türkiye İnterneti konusunda politikalar üreten, çözüm arayan bir boyuta kavuşmalıdır.

TUENA’ nın hayata geçmesi ve izlenmesi için de Internet Üst Kurulu benzeri bir kurul veya komite oluşturulmalıdır. Ülke olarak esnek, öğrenen mekanizmalarla , bir Ulusal eylem planı oluşturmalı ve biran önce hayata geçirmeliyiz.

Internet’ i geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak, toplumun daha büyük bir kesimini konunun içerisine çekmeyi başarabilmek için düzenlenen bu haftayı açıyor ve yurt çapında yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.