İnternet Haftası Etkinlikleri:
Katılım Cağrısı

10-23 Mayıs 1999 tarihleri arası İnternet Üst Kurulunda bu yılki İnternet haftası olarak kararlaştırıldı. Bilindiği gibi İnternet Üst Kurulunda Kamu ve Üniversitelerin yanında geniş çapta mesleki ve sivil toplum örgütünün katılımı söz konusu: Bilişim örgütleri, Servis sağlayıcıları, içerik sağlayıcıları, Elektronik Sanayicileri (TESID), TOBB, TMMOB, Kosgeb, TTB, Türk Kütüphaneciler Derneği.

İnternet Haftası toplumda İnternet bilincini yaratmak, İnterneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik etkinlikleri amaçlamaktadır. Avrupa Birliği de `Enformasyon Toplumu Günleri' adı altında geçen mart ayında tüm üye ülkelerde 3 günlük yoğun bir çabayı koordine etmiştir. Örneğin, Fransada `Fete de Internet' adıyla yapılan etkinlik 1500 civarındadır. Üye ülkelerde geniş kitlelere tanıtım için `Internet Fiesta' adıyla bir dizi etkinlik yapılmıştır. (www.internet-fiesta.org)

Bu kapsamda kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, sadece Ankara ile, ya da büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünda katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Basından İnterneti, olanakları, sorunları, projeleri anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; İnternet sayfaları, İnternet ilaveleri; İnternetin çeşitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıkları yararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden gene tanıtıcı programlar; ve `prime time' da İnterneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISP'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz.

Her kurumun kendi webine yeni bir şeyler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri ilk anda akla gelen konular. Kültürel mirasa yönelik katkılarda yararlı olur. Ulaştırma Bakanlığı webinde edu.tr, org.tr ve gov.tr için Harvest tarama mekanizmaları epeydir deneysel olarak çalışıyor. Kurumların kendi webleri üzerinde harvest taramasını kurmalarını ve bize bildirmelerini öneriyoruz. Böylece hem kendi kurumlarında tam metin esaslı bir tarama sunarlar; hemde biz onu tüm Türkiye için olan bir taramada kullanabiliriz. Bu kapsamda donanım firmalarını bu konuda İnternet Üst kuruluna katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `Internete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe', İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çesıtli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi, örneğin eğitim, hukuk, tıp, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında.

İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, Ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir. Biz ağırlıklı olarak şu konuların altını çizmek istiyoruz:

1. Kendi Okulunu İnternete Bağla !. Özellikle devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi webi ve e-posta sunucusunun olması, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasına çok önemsiyoruz. İnternet bağlantısının devamlı olması tercih edilir, ama yukarıdaki amaçları sağlayan diğer çözümler de kabulümüzdür.

2. Bir halk kütüphanesini İnternete bağlama. Bugün kütüphane ve İnternet enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler.

3. Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması. Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, İnterneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.

4. Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu bir merkezde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır.

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye İnternetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, İnternetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye İnternetinin parçası olan herkezten destek bekliyoruz.

Gelin İnterneti Kullanarak Büyütelim !

http://hafta.ubak.gov.tr/
hafta-sek@ubak.gov.tr

Tel: (312) 290 1237
Faks: (312) 266 4126

İnternet Üst Kurulu Adına
Doç. Dr. Mustafa Akgül
Bilkent üniversitesi